Tulevaisuuden vero-osasto on keskitetty ja älykäs

Tulevaisuuden vero-osasto on keskitetty ja älykäs

Veropalvelut keskittyvät palvelukeskuksiin ja veroraportointia helpottavaan teknologiaan investoidaan.

1000

Liiketoiminnan ja verolainsäädännön megatrendit iskevät vero-osastoihin, kun läpinäkyvyysvaatimukset ja arvoketjujen monimutkaistuminen pakottavat uudistumaan ja tuovat mukanaan uusia tehtäviä. Veroviranomaisten valvonta tulee painottumaan ennakointiin, raportointivaatimukset sähköistyvät ja verovelvollisilta vaaditaan entistä reaaliaikaisempaa tietoa toiminnastaan. Yritysten on nyt oikea aika arvioida, miten niiden kannattaa investoida henkilöstöön, prosesseihin ja teknologiaan niin, että vero-osasto pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. 

Toiminta keskittyy ja kansainvälistyy

Prosessien standardointi, automaatio ja keskittäminen ovat KPMG:n Global Tax Benchmarking -tutkimuksen mukaan ratkaisu veroriskien minimoimiseksi ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi. 

Keskittäminen ja standardointi mahdollistavat teknologiainvestoinnit, koska investointikustannus voidaan pulverisoida yrityksen koko raportointimassaan. IT-osaaminen integroidaan osaksi vero-osastoja niin, että tieto prosessoidaan ja varastoidaan tehokkaasti. Robotiikka tarjoaa mahdollisuuksia hajanaisessa järjestelmäympäristössä navigoimiseen ja automaatio voidaan saavuttaa perinteistä integraatiota kevyemmin. 

Talouden globalisaatio ja siitä seuraava arvoketjujen monimutkaistuminen edellyttävät vero-osastolta aitoa kansainvälisyyttä. Tulevaisuuden vero-osasto on kansainvälinen, integroitunut taloudellisen raportoinnin järjestelmiin ja sen aika käytetään liiketoiminnan strategiseen tukemiseen raportointivelvoitteiden täyttämisen asemesta.

— Kun tulevaisuuden vero-osasto keskittyy prosessien tehokkuuteen ja luotettavuuteen, aika voidaan käyttää isoihin asioihin, kuten liiketoiminnan päätöksenteon tukemiseen. Näin vero-osastosta tulee aito ”business partner”, kertoo KPMG Oy Ab:n compliance-palveluista vastaava Erkki Tiitta.

— Kansainvälistyminen ja keskittäminen voivat tarkoittaa esimerkiksi tilinpäätösten laadintaa ja lukujen prosessointia veroviranomaisten vaatimiin dokumentteihin eri puolella maailmaa sijaitsevasta palvelukeskuksesta käsin, Tiitta jatkaa. 

Uudet raportointivaatimukset tarkoittavat usein teknologiainvestointeja

Tax Benchmarking -tutkimuksen mukaan yli neljännes verojohtajista on huolissaan organisaatioidensa kyvykkyydestä tuottaa vaadittua verodataa. Uusia vaatimuksia on esimerkiksi maakohtaisessa raportoinnissa. Tämän päivän trendejä ovat myös prosessien virtaviivaistaminen ja veroraportoinnin vaatimusten tuominen taloushallinnon järjestelmiin ja toisaalta talouden raportoinnin rakenteiden yhdenmukaistaminen. Teknologiainvestointeja tarvitaan, ja samalla ERP-järjestelmien optimointia uusien teknologioiden tueksi. 

 

KPMG järjestää seminaarin tiistaina 29.11.2016 ensimmäisestä tilinpäätöksestä uuden kirjanpitolain mukaan, jossa käydään myös läpi veroraportoinnin järjestämisen vaihtoehtoja. Tilaisuus on täynnä, mutta ota yhteyttä, jos haluat keskustella muutoksista oman organisaatiosi kannalta.

 

Lisätiedot:

Erkki Tiitta

+358 20 7603 814

etunimi.sukunimi(at)kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä