BEPS:in toimeenpano kirjavaa – toimenpiteen 13 tilanne eri maissa

BEPS:in toimenpiteen 13 tilanne eri maissa

Tiedätkö, minkälaista siirtohinnoitteludokumentointia yritykseltäsi vaaditaan eri maissa tältä ja tulevilta vuosilta?

1000

OECD:n BEPS-ohjelman toimeenpano eri maissa etenee vaihtelevalla vauhdilla. Siirtohinnoitteludokumentointia mullistava BEPS-toimenpide 13 on jo osa lainsäädäntöä useassa maassa. On myös monta maata, jotka ottavat toimenpiteen 13 määrittämät master filen, local filen ja maakohtaisen raportoinnin käyttöön myöhemmin tai eivät välttämättä ollenkaan.

Kansainvälisesti toimivien konsernien on syytä olla reaaliaikaisesti perillä tulevista muutoksista: miten raportoidaan minnekin vuonna 2016, entä tulevana vuonna.

— Se, että raportointivaatimuksia päivitetään eriaikaisesti ympäri maailmaa, voi koitua ongelmaksi suunniteltaessa konsernin uutta siirtohinnoittelun dokumentointistrategiaa, KPMG Oy Ab:n siirtohinnoittelun asiantuntija Jarno Mäkelä kertoo.

KPMG ylläpitää viikoittain päivittyvää dokumenttia, joka kokoaa yhteen uusien dokumentointivaatimusten toimeenpanon tilanteen eri maissa. Siitä käyvät myös ilmi mahdolliset sanktiot raportointivaatimusten rikkomisesta.

Hyvä dokumentointistrategia ennakoi ja tuottaa yhtenäisen kuvan konsernin toiminnasta

Siirtohinnoitteludokumentoinnin suunnittelu muutostilanteessa vaatii ennakoivaa otetta.

Olemme nähneet, että konsernit siirtyvät uuteen dokumentointimalliin sen konserniyhtiön sijaintivaltion aikataulussa, joka implementoi uudet dokumentointisäännökset nopeimmassa aikataulussa, Mäkelä kertoo.

Siirtymävaiheen luomaa epävarmuutta voikin helpottaa joustava siirtyminen uusiin säännöksiin jo ennen, kuin sitä varsinaisesti vaaditaan.

Maakohtaiseen raportointiin liittyvät toissijaiset raportointimekanismit varmistavat sen, että raportointivelvollisuudelta ei voi välttyä sijoittamalla konsernin emoyhtiötä sellaiseen valtioon, joka ei joko edellytä maakohtaisen raportin antamista tai jolla ei ole voimassa kattavaa tietojenvaihtosopimusverkostoa. 

Dokumentointistrategian suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon myös master filen, local filen ja maakohtaisen raportoinnin toisiaan täydentävä rooli. Niissä ei saa olla ristiriitoja.

Master filen avulla maakohtaisen raportin informaatio kytketään koko konsernin arvoketjun kuvaukseen ja local filen avulla vastaavasti kunkin maayhtiön tasolle, Mäkelä sanoo. 

 

Lisätiedot:

Jarno Mäkelä

+358 20 760 3858

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Suvi Vasenius

+358 20 760 3241

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä