Osakkeiden osto- ja myyntitoimeksiannoista ei veloiteta arvonlisäverollisia palkkioita

Osakekauppatoimeksiannosta ei arvonlisäveroa

Korkeimman hallinto-oikeuden 27.9.2016 julkaisema vuosikirjapäätös KHO:2016:137 on toivottavasti vihdoin ratkaissut Suomessa lopullisella tavalla investointipankkitoiminnalle tyypillisen osakekauppana toteutettavan yrityksen osto- ja myyntitoimeksiannon arvonlisäverokäsittelyn. Osakekauppaan päätyvästä järjestelystä saadut palkkiot (niin onnistumispalkkio ”success fee”, kuin lähinnä juoksevien kulujen kattamiseksi veloitettava ”retainer fee”) olivat verottomia. Vaikka osakekauppa ei toteutunutkaan Retainer -palkkio oli veroton, jos toimeksianto tähtäsi vain osakkeiden ostoon tai myyntiin.

1000

Kun toimitaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä kuvatulla tavalla osakkeiden myyjän tai ostajan taloudellisena neuvontajana, toimeksiannosta veloitettavat palkkiot ovat siis arvonlisäverottomia. Asiasta on jo aiempia lainvoimaisia hallinto-oikeuden ja keskusverolautakunnan päätöksiä sekä jopa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, mutta Verohallinnon käytäntö on ollut tässä asiassa aina näihin päiviin asti epäyhtenäinen. Tästä syystä ovat myös investointipankkien ja muiden vastaavaa yrityskauppa- ja järjestelypalvelua tarjoavien toimijoiden käytännöt vaihdelleet.

Korkein hallinto-oikeus on nyt tehdyllä päätöksellä ratkaissut myös aidosti avoinna olleen asian eli retainer-palkkion verollisuuden silloin, kun toimeksianto ei ole johtanutkaan osakekauppaan. Retainer-palkkio on siis näissäkin tilanteissa veroton silloin, kun toimeksianto on tähdännyt ainoastaan osakkeiden ostoon tai myyntiin.

Päätöksen merkitystä lisää osakkeiden myyjien ja ostajien kannalta se, että Verohallinto on tuoreessa arvonlisäverovähennyksiä koskevassa ohjeessaan, entisestään kiristänyt edellytyksiä, joilla osakkeiden oston ja erityisesti myynnin kustannuksiin liittyvistä arvonlisäveroista voi tehdä vähennyksen.  Päätöksellä on näin merkitystä erityisesti osakkeiden myyjien kannalta riippumatta siitä, harjoittavatko he arvonlisäverollista tai arvonlisäverotonta toimintaa taikka harjoittavatko arvonlisäverotuksessa tarkoitettua liiketoimintaa lainkaan. Verottomista toimeksiannoista aiheetta maksettuja arvonlisäveroja voidaan hakea takaisin kolmelta vuodelta.

Myös alan käytännöt ovat olleet edellä mainitun mukaisesti vaihtelevia. Uusimman päätöksen perusteella on selvää, että ko. toimeksiannoista ei ole enää perusteita veloittaa arvonlisäverollisia palkkioita. Palvelun tarjoajien onkin viimeistään nyt syytä ottaa huomioon asia arvonlisäverokäytännöissään, myös arvonlisäverovähennysten toteutuksessa.

KHO:2016:137

 

Lisätietoja:

Ari Nielsen, P. 020 760 3661

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä