Sukupolvenvaihdoksessa saadun omaisuuden verotukseen tulossa muutoksia – toimia vai odottaa?

Sukupolvenvaihdoksen verotukseen muutoksia

Hallitus on ehdottamassa muutoksia perintö- ja lahjaverotukseen sekä luovutusvoittoverotukseen. Perintö- ja lahjaverotus kevenee kun taas luovutusvoittoverotus perintönä tai lahjana saadun omaisuuden osalta kiristyy. Tilanteesta riippuen voi olla syytä toimia nopeasti, tai sitten lykätä suunnitelmien toteuttamista vuodenvaihteen yli.

1000

Valtiovarainministeriö on kesäkuun lopussa julkaissut luonnoksen hallituksen esitykseksi. Luonnoksessa esitetään perintö- ja lahjaveron keventämistä. Kevennykset koskevat yhtä lailla kaikkia lahjoja ja perintöjä, mutta muutosehdotuksen perusteena on tulevien sukupolvenvaihdosten helpottaminen. Mikäli muutokset toteutuvat luonnoksen mukaisena, tulee vero I-veroluokassa alenemaan seuraavasti.

perintö 150 000       400 000  1 000 000              
vero    16 500 ->15 200     57 500 ->51 700      159 500 -> 141 700   
lahja    150 000 400 000 1 000 000
vero     18 770 ->16 300 59 770 ->46 300 161 770 ->133 300

Muutosten kääntöpuolena on luovutusvoittoverotuksen kiristyminen, jos myydään sellaista omaisuutta, johon on sovellettu verotuksen sukupolvenvaihdoshuojennusta silloin kun omaisuus on saatu. Ehdotus kiristää verotusta, jos huojennetusti saatu omaisuus joskus myydään saajaltaan eteenpäin.

Nykyisellään luovutusvoitto lasketaan edelleenmyyntitilanteessa omaisuuden saantohetken käyvän arvon mukaan, vaikka lahja- tai perintövero on aikanaan maksettu huomattavastikin pienemmästä summasta. Luovutusvoittoa laskettaessa hankintamenona pidetään perintö- tai lahjaverotuksessa vahvistettua omaisuuden arvoa, vaikka perintö- tai lahjavero on maksettu omaisuuden huojennetusta arvosta. Luonnoksessa on ehdotettu tätä muutettavan siten, että hankintamenona luovutusvoittoverotuksessa käytetään sitä samaa summaa, josta perintö- tai lahjavero on todellisuudessa maksettu. Muutosta voi havainnollistaa oheisella esimerkillä:

Nykytilanne

  • Lahjan käypä arvo lahjoitushetkellä 1 M€.
  • Lahjan huojennettu arvo lahjaverotuksessa 400 000 (tästä summasta on maksettu lahjavero).
  • Lahjana saadun omaisuuden edelleen myynti kahdeksan vuoden kuluttua hintaan 1,5 M€ -> luovutusvoitto 500 000 €, josta vero 168 800 € (30 ja/tai 34 prosenttia, oletus tässä ettei muita pääomatuloja).

 Ehdotuksen mukainen tilanne

  • Lahjan käypä arvo lahjoitushetkellä 1 M€.
  • Lahjan huojennettu arvo lahjaverotuksessa 400 000 (tästä summasta on maksettu lahjavero).
  • Lahjana saadun omaisuuden edelleen myynti kahdeksan vuoden kuluttua hintaan 1,5 M€ -> luovutusvoitto 1,1 M€, josta vero 372 800 (30 ja/tai 34 prosenttia, oletus tässä ettei muita pääomatuloja).

Veroasteikkojen keventäminen rahoitetaan luovutusvoittoverotuksen
kiristyksen lisäksi myös sillä, että vakuutuskorvausten verotusta koskevat
perintöverohelpotukset ehdotetaan poistettavaksi. Tähän saakka
henkivakuutuksista on saajaa kohden ollut perintöverosta vapaata ensimmäiset 35 000 euroa tai lesken saamasta korvauksesta enemmänkin. Ehdotus toisi henkivakuutuskorvaukset verotuksellisesti samaan asemaan kuin muunkin perintöomaisuuden.

Ehdotuksen mukaan uusia veroasteikkoja sovellettaisiin ensi vuoden alusta. Muutosehdotus on hyvä huomioida lahjoitusten ajoitusta suunnitellessa, jos lahjoitusta on mahdollista lykätä. Vastaavasti, mikäli huojennetusti saadun omaisuuden myyminen on tällä hetkellä ajankohtaista, kaupat kannattaa verotuksen näkökulmasta tehdä vuoden 2016 aikana. Vuodenvaihteen jälkeen tapahtuviin kauppoihin sovelletaan luonnoksen mukaan huomattavasti kireämpää luovutusvoiton verotusta.

Ellei luonnokseen tehdä jatkovalmistelussa muutoksia, koskee luovutusverotuksen kiristäminen taannehtivasti myös ennen
lain voimaantuloa saatuja lahjoituksia ja perintöjä. 

 

Lisätietoja

Sarianne Mäkelä 
P. 020 760 3286
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä