Merkittäviä muutoksia verotukseen suunnitteilla

Merkittäviä muutoksia verotukseen suunnitteilla

Ensi vuodelle on suunniteltu merkittäviä muutoksia verotusmenettelyyn, veronkantoon ja muutoksenhakuun. Lue tästä keskeisimmät vaikutukset verovelvolliselle.

1000

Hallituksen esitys (HE29/2016) sisältää muutosehdotuksia esimerkiksi oma-aloitteisten verojen ilmoittamiseen sekä verotuksen muutoksenhakuun. Muutoksilla pyritään muun muassa prosessien sähköistämiseen ja verotuksen reaaliaikaistamiseen.

Merkittävät muutokset verovelvollisen kannalta:

Verovelvollisen oikeusturvaan heikennyksiä muutoksenhakuaikojen ja -menettelyn osalta  

Verovelvollisen muutoksenhakuaikaa ollaan lyhentämässä kaikkien verolajien
osalta kolmeen vuoteen. Arvonlisäverotuksessa muutoksenhakuaika on
nykyiselläänkin kolme vuotta, mutta esimerkiksi tuloverotuksen osalta tämä
tarkoittaa sitä, että valitusaika lyhentyy viidestä vuodesta kolmeen vuoteen.

Vaikka verovelvollisen muutoksenhakuaikaa lyhennettäisiin, verotuksen
oikaisuaikaa verovelvollisen vahingoksi voitaisiin pidentää kolmesta vuodesta
kuuteen vuoteen veroviranomaisen harkinnan perusteella.  Vaikka oikaisuajan pidentäminen on tarkoitettu poikkeukselliseksi menettelyksi, tällainen laissa epätäsmällisesti säädetty harkinnanvarainen mahdollisuus heikentäisi huomattavasti verovelvollisten oikeusvarmuutta.

Nykyisen lainsäädännön mukaan oikaisu verovelvollisen vahingoksi on
mahdollista vain, jos verovelvollinen ei ole antanut veroilmoitusta tai se on
annettu puutteellisena, erehdyttävänä tai vääränä taikka verovelvollinen on
muutoin laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa. Jos uudistukset toteutuvat
suunnitellusti, tämä edellytys poistuisi ja oikaisu verovelvollisen vahingoksi
olisi mahdollista, vaikka verovelvollinen olisikin antanut oikeat tiedot
Verohallinnolle. Tämä muutos heikentäisi merkittävästi verovelvollisen
oikeusturvaa muutoksenhaussa.

Paperi-ilmoittamisesta luovutaan

Jos suunnitellut muutokset toteutuvat hallituksen esityksen mukaisesti,
ensi vuoden alusta työnantajasuoritusten, arvonlisäveron sekä muiden
oma-aloitteisten verojen ilmoitukset tulee lähtökohtaisesti antaa sähköisesti
ja paperiset ilmoitukset tullaan hyväksymään vain erityisestä syystä.

Oma-aloitteisten verojen korjausmenettelyyn ja seuraamusjärjestelmään joustavuutta

Nykyinen Verotili-palvelu poistuu käytöstä ja sen korvaa vuoden 2017 alusta
OmaVero-palvelu, jossa annetaan tiedot oma-aloitteisista veroista. Jatkossa korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin tulisi tehdä uudella, aiemmat tiedot korvaavalla ilmoituksella. Taloudellisesti vähäiset virheet voitaisiin kuitenkin korjata seuraavan kauden ilmoituksella.

Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksujen määräytymistä ollaan
uudistamassa verovelvollisen kannalta joustavampaan suuntaan. Uudistuksen myötä verovelvollisen on mahdollista oikaista verokauden tietoja 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta. Tämä uudistus tuo merkittävää joustoa ilmoittamiseen tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna.

Lue lisää Verohallinnon sivustolta

Lisätietoja

Hanna Höglund P. 020 760 3278

Riikka Takkinen P. 020 760 3765

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä