Keskusverolautakunta: yksittäistä osake-erää ei pidetty liiketoimintakokonaisuutena

KVL: yksittäinen osake-erä ei liiketoimintakokonaisuus

KVL on 29.4.2016 antamassaan ennakkoratkaisussa katsonut, että yksittäistä osake-erää ei voitu pitää liiketoimintasiirtoa käsittelevän EVL 52 d §:n 1 momentissa tarkoitettuna liiketoimintakokonaisuutena.

1000

Tapauksessa (KVL 22/2016) yhdeksän paikallista sähköyhtiötä omisti yhdessä 99 prosenttia A Oy:stä, joka harjoitti niiden toiminnasta erillistä alueverkkotoimintaa. Sähköyhtiöiden omistusosuudet A Oy:stä vaihtelivat 1,5 prosentista 20,5 prosenttiin.

Paikallisten sähköyhtiöiden oli tarkoitus siirtää omistamansa A Oy:n osakkeet EVL 52 d §:n mukaisella liiketoimintasiirrolla uudelle perustettavalle yhtiölle, joka jatkaisi A Oy:n toimintaa. Käytännössä siirron kohteena oli A Oy:n harjoittama sähköliiketoiminta, joka eroaa luonteeltaan hakijayhtiöiden harjoittamasta sähköliiketoiminnasta.

KVL katsoi, ettei kunkin sähköyhtiön omistamaa yksittäistä osake-erää voida pitää sellaisena itsenäisenä liiketoiminnan osana, jota EVL 52 d §:n 1 momentissa tarkoitetaan liiketoimintakokonaisuutena. Näin ollen järjestelyyn ei voitu soveltaa EVL 52 d §:n liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

 

Lisätietoja

Hanna Höglund P. 020 760 3278

Suvi Ovaskainen P. 020 760 3169

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä