Vero-osaamisen ulkoistuksen kolme vaihtoehtoa

Vero-osaamisen ulkoistuksen kolme vaihtoehtoa

Yritysten taloustoimintojen keskittäminen ja lakien yhtenäistäminen ovat lisänneet veroihin liittyvän työn ulkoistusmahdollisuuksia. Vaikka suurimmat veroihin liittyvät säästöt saavutetaan verosuunnittelun ja riskienhallinnan avulla, myös compliance-puolella voidaan löytää säästökohteita.

1000
Yritykset tekevät itse sellaista verotukseen liittyvää työtä, jonka ulkoistaminen olisi järkevää ja kustannustehokasta. Kyse on compliance-toiminnoista, joita ovat esimerkiksi tilinpäätös, kaupparekisteri-ilmoitukset, alv-ilmoitukset, tuloveroilmoitukset ja siirtohinnoittelun dokumentointi.

Vero-osaamisen ulkoistuksessa on kolme vaihetta, joissa liikutaan paikallisesta ulkoistuksesta keskitettyyn malliin. Yhtiöt ovat ulkoistuksen eri vaiheissa, ja yhdessä yrityksessä voidaan käyttää rinnan kaikkia kolmea mallia: 

 1. Local-to-local
  Perinteinen malli, jossa konserniin kuuluva paikallinen yhtiö ulkoistaa toimintojaan paikalliselle palveluntarjoajalle.

 2. Central-to-local
  Paikallisten yhtiöiden data lähetetään joko yrityksen omaan tai palveluntarjoajan palvelukeskukseen. Dataa jatkojalostetaan, ja se lähetetään takaisin paikallisiin yhtiöihin.

 3. Central-to-central
  Palveluntarjoaja saa datan suoraan keskitettyyn paikkaan, jossa se käsitellään, jalostetaan ja lähetetään keskitetysti esimerkiksi viranomaisille.
   

Toimintamallit valitaan yrityksen tarpeiden ja toimintojen rakenteen mukaan. Esimerkiksi ulkoistukseen siirtyvässä laajassa konsernissa tarvitaan valikoima kaikkia kolmea. Keskitettyyn malliin siirtymistä vauhdittaa puolestaan rutiinitehtävien, kuten välillisen verotuksen ja tilinpäätöksen, pitkälle edennyt standardisointi. Kaikkien maiden lainsäädäntö ei kuitenkaan välttämättä tue jokaista vaihtoehtoa. 

Lue lisää aiheesta asiakaslehdestämme (s. 28–29).

Malli

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä