KPMG:n tutkimus: Teknologia ja heikko sisäinen kontrolli edistävät väärinkäytöksiä

KPMG:n tutkimus: Global Profiles of the Fraudster

Väärinkäytökset ja petokset ovat yritysmaailman globaaleja vitsauksia. KPMG Internationalin kolmatta kertaa tekemässä tutkimuksessa ”Global Profiles of the Fraudster” pureudutaan tyypillisen väärinkäytöksen tekijän profiiliin.

1000

Järjestyksessään kolmas tutkimus keskittyy erityisesti huijareiden ihmistyyppiin, millaisia petoksia tai väärinkäytöksiä he tekevät ja kuinka heidän jäljilleen päästään. Tutkimukseen osallistui KPMG:n Forensic-asiantuntijoita 81 maasta. He ovat olleet mukana 750 väärinkäytöksen tekijän profiloinnissa.

– Verrattaessa vuoden 2013 vastaavaan tutkimukseen voidaan vuoden 2016 tutkimuksesta nostaa esille muutama havaittavissa oleva trendi, toteaa Suomessa KPMG:n Forensic-palveluita vetävä Jyri Tarvainen.

Heikot sisäiset kontrollit mahdollistivat 61 prosenttia väärinkäytöksistä vuoden 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan (2013: 54 prosenttia). Samoin kyberväärinkäytökset ovat edelleen kasvava uhka, mutta moni yritys ei suojaudu tältä, eikä proaktiivista data-analytiikkaa hyödynnetä riittävästi.

Teknologian merkitys väärinkäytöksissä on kasvanut entisestään. Lähes neljänneksessä tutkituista tapauksista teknologia edesauttoi väärinkäytösten toteuttamista. Teknologiaa hyödynnetään väärinkäytöksissä monin tavoin aina taloustietojen muokkauksesta sähköpostihuijauksiin.

– Edellä mainitut seikat vahvistavat näkemystä, että väärinkäytökset muuttuvat jatkuvasti ja organisaatioiden on tarpeellista tehdä riskiarvioitaan säännöllisesti sekä päivittää omat sisäiset kontrollit riskejä vastaaviksi. Täten voidaan paremmin vastata muuttuvan ympäristön uhkiin, sanoo Tarvainen.
 

Tutkimuksen otoksen mukaan tyypillinen huijari on:

  • 36–55-vuotias (69 prosenttia)
  • Sisäinen uhka (65 prosenttia työskentelee yrityksessä)
  • Työskennellyt yrityksessä kuusi vuotta tai pidempään (38 prosenttia) ja on todennäköisesti keski- tai ylempää johtoa (35 prosenttia).
  • Kykenevä kiertämään kontrollimekanismeja auktoriteettiasemansa vuoksi (44 prosenttia).
  • Kunnioitettu organisaatiossaan (38 prosenttia huijareista kuvailee itseään kunnioitetuksi organisaationsa sisällä).
  • Todennäköisesti tehnyt yhteistyötä muiden huijareiden kanssa (62 prosenttia).
  • Motivoitunut henkilökohtaisen hyödyn vuoksi (60 prosenttia), myös ahneus (36 prosenttia) ja ylipäänsä tilaisuus tehdä väärinkäytöksiä (27 prosenttia) nousivat motiiveiksi. 


Tutustu tutkimukseen sivun oikean ylälaidan linkin kautta.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä