Korkeimmasta hallinto-oikeudesta on jälleen kerran saatu pysäköintitoimintaa koskevia arvonlisäveroratkaisuja

KHOlta pysäköintitoimintaa koskevia ennakkoratkaisuja

Myös velvoitepysäköinti voi olla arvonlisäverollista pysäköintitoimintaa (KHO 2016:38). Hallinnanjakosopimukseen perustuva oikeus velvoitepaikkoihin oli kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamista silloinkin, kun se oli toteutettu automaattivarastointijärjestelmällä (KHO 2016:39).

1000

Arvonlisäverollinen velvoitepysäköinti

Kaupunkien keskustojen pysäköintiratkaisuissa tarjotaan lähes poikkeuksetta yksityisen pysäköinnin lisäksi myös ns. velvoitepysäköintiä. Sekä pysäköintilaitosyhtiön että tästä erillisen ja tiloja vuokrasopimuksen perusteella hallitsevan pysäköintioperaattorin toiminta voi olla kokonaisuudessaan arvonlisäverollista, vaikka pysäköintioperaattorin toiminta kattaisikin myös velvoitepaikkojen tarjoamisen mm. alueen asukkaille. Arvonlisäverollisen toiminnan edellytykset täyttyvät ainakin silloin, kun pysäköintilaitosyhtiöllä ja pysäköintioperaattorilla ei ole omistuksellisia tai muita intressiyhteyksiä alueen kiinteistöomistajiin / haltijoihin (KHO 2016:38).

Näin pysäköintilaitosyhtiö voi veloittaa pysäköintioperaattorilta arvonlisäverollista vuokraa, vähentää kaikki pysäköintilaitosinvestointiin liittyvät arvonlisäverot ja myös pysäköintioperaattori voi vähentää maksamaansa vuokraan sisältyvän arvonlisäveron kokonaisuudessaan.

Hallinnonjakosopimus ja robottiparkki

Alueen asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiö olivat tehneet keskenään hallinnanjakosopimuksen, jonka mukaan asunto-osakeyhtiöt saivat pysyvän hallinta-oikeuden kiinteistöyhtiön omistamasta robottiparkista osoitettaviin velvoitepaikkoihin.  Robottiparkissa oli toiminnan teknisestä toteutuksesta huolimatta kysymys kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta. Kun kiinteistöyhtiö luovutti hallinnonjakosopimuksen perusteella pysäköintipaikan pysyvän käyttöoikeuden asunto-osakeyhtiöille, kiinteistöyhtiö ei luovuttanut asunto-osakeyhtiöille pysäköintipalvelua vaan lähtökohtaisesti verottoman kiinteistön käyttöoikeuden eikä kiinteistöyhtiö toisaalta luovuttanut mitään palvelua alueen asukkaille (KHO 2016:39).

Kun asunto-osakeyhtiöt eivät harjoittaneet hallitsemillaan pysäköintioikeuksilla arvonlisäverollista toimintaa, kiinteistöyhtiö ei voinut vapaaehtoisesti hakeutua autopaikkojen luovutuksesta asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöyhtiön toiminta oli tältä osin arvonlisäverotonta.

Verollisesta pysäköintitoiminnasta ei ole kysymys myöskään silloin, kun oikeus venepaikkaan perustuu osakkeiden omistukseen (KHO 2016:40).

 

Lisätietoja:

Ari Nielsen

P. 020 760 3661

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä