Omavastuu takaisin lomalla sairastettaessa, myös perhevapaiden lomakertymä vähenee

Omavastuu takaisin lomalla sairastettaessa

Vuosilomalaki muuttuu huhtikuun alusta. Vastaisuudessa työntekijällä, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on oikeus vuosiloman siirtämiseen vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen. Jokaiselle työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää. Vielä tällä hetkellä voimassa olevan vuosilomalain mukaan työntekijä on voinut siirtää kaikki ne vuosilomapäivät, jolloin hän lomansa aikana on ollut sairaudesta tai tapaturmasta johtuvasta syystä työkyvyttömänä.

1000

Jos työntekijä on yhteensä yli kuutena päivänä loman tai sen osan aikana työkyvytön, hän voi siirtää lomaansa nämä kuusi päivää ylittävien päivien osalta. Ensimmäisen viikon työntekijä sairastaa siis ns. ”omaan piikkiin”. Ja toisin kuin aiemmin, omavastuu voi nyt kulua myös yksittäisinä päivinä. Omavastuupäiviä voi kertyä sekä kesä- että talviloman ajalta. Työntekijä voi olla työkyvytön esimerkiksi viiden lomapäivän ajan kesälomallaan ja yhden lomapäivän ajan talvilomallaan. Jos hän on vielä sen jälkeen työkyvytön talvilomapäiviensä aikana, hän voi siirtää nämä kuusi päivää ylittävät lomapäivät.

Omavastuu koskee vain niitä tilanteita, jolloin sairastuminen tapahtuu vasta vuosiloman aikana. Omavastuuta ei siis ole tilanteissa, joissa työntekijä on sairastunut jo ennen lomaa tai samanaikaisesti loman alkaessa. Näissä tilanteissa työntekijällä on siis jatkossakin oikeus siirtää ne lomapäivät, jolloin hän on lomallaan työkyvytön.

Lakimuutosta sovelletaan ensimmäisen kerran pidettäessä lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2015 - 31.3.2016 ansaittuja vuosilomia.

Myös vuosiloman kertymiseen perhevapaiden ajalta tulee muutoksia. Perhevapaalta kertyvää lomaoikeutta rajataan nykyisestä. Nykyisen lain mukaanhan työntekijälle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta, hoitovapaata lukuun ottamatta. Lakimuutoksen myötä vuosilomaa kertyy enintään 156:lta äitiys- ja vanhempainvapaapäivältä ja 156:lta isyys- ja vanhempainvapaapäivältä, eli kuudelta kuukaudelta.

Uutta lainsäädäntöä sovelletaan niihin äitiys- ja vanhempainvapaapäiviin tai vastaavasti isyys- ja vanhempainvapaapäiviin, jotka pidetään lain voimaantulon eli 1.4.2016 jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että kyseisen lapsen hoitamiseksi pidetty ensimmäinen perhevapaajakso pidetään 1.4.2016 tai sen jälkeen.

 

Lisätietoja

Keijo Putkonen

P. 020 760 3048

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä