Unionin uusi tullilainsäädäntö voimaan 1.5.2016

Unionin uusi tullilainsäädäntö voimaan 1.5.2016

EU:n uusi tullilainsäädäntö julkaistiin kokonaisuudessaan vuodenvaihteessa. Uuden tullilainsäädännön soveltaminen alkaa 1.5.2016. Muutokset otetaan käyttöön asteittain.

1000

Uudistuksen myötä merkittäviä muutoksia on luvassa kaikkiin tullitoimenpiteisiin kuten esimerkiksi lupahallintoon, tullimenettelyihin, vakuussäännöksiin ja tulliverotukseen. Johtoajatus on, että luotettavien ja tulliasiat hyvin osaavien AEO-yritysten selvitys helpottuu. 

Koska tullilainsäädäntö on pakottavaa lainsäädäntöä, tuontia ja vientiä harjoittavat yritykset joutuvat aktiivisesti selvittämään uuden lainsäädännön vaikutukset tullausprosesseihinsa.

AEO-asema tarpeen yhä useammille

Uuden tullilainsäädännön myötä tulli- ja turvallisuusasiat hyvin osaaville yrityksille tarjotaan etuja ja helpotuksia, minkä arvellaan merkittävästi lisäävän yritysten halukkuutta hakeutua AEO (Authorized Economic Operator) eli valtuutetuiksi taloudellisiksi toimijoiksi. 

AEO toimijoille myönnettävät helpotukset asiakirja- ja tavaratarkastuksissa varmistavat sujuvan tavaraliikenteen, mikä on merkittävä kilpailuetu kansainvälistä tavarakauppaa käyville yrityksille. Siksi ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten kannattaa hakea AEO-asemaa.

Tulliverotusta kiristetään

Mahdollisuus käyttää viimeistä edeltäviä kauppahintoja tullausarvon perusteena poistuu silloin kun tavarat on myyty vietäväksi unionin alueelle ennen niiden saapumista sinne. Käytännössä tämä johtaa yleensä korkeamman kauppahinnan käyttöön tullausarvon perusteena ja siten korkeampaan tulliveroon.

Viimeistä edeltävää kauppahintaa voidaan kuitenkin käyttää 2017 vuoden loppuun asti, mikäli kauppasopimus on solmittu ennen 18.1.2016. Perättäisiä kauppoja koskevan säännöksen sanamuotoa pidetään kuitenkin epäselvänä, joten niiden tullausarvokohtelu on toistaiseksi arvioitava aina tapauskohtaisesti turhien kustannusten välttämiseksi. 

Rojaltien ja lisenssimaksujen sisällyttäminen tullausarvoon tulee olemaan entistä kattavampaa. Rojalti ja lisenssimaksu pidetään aina tullinalaisena kun tavaroita ei voi myydä ostajalle, tai ostaja ei voi ostaa niitä maksamatta rojalteja tai lisenssimaksuja lisenssinantajalle. Rojalti- ja lisenssimaksuja maksavien maahantuojien on ilmoitettava maksut joko tullinalaisiksi tai ei riippuen rojalti- ja lisenssisopimuksen sisällöstä.

Tullimenettelyt uudistuvat

Tullimenettelyjä virtaviivaistetaan ja ne ryhmitellään uudelleen. Uudet tullimenettelyt ovat luovutus vapaaseen liikkeeseen, erityismenettelyt ja vienti. Erityismenettelyihin sisältyy passitus, varastointi (tullivarastointi, väliaikainen varastointi, vapaa-alueet), erityiskäytön (tietty käyttötarkoitus ja väliaikainen maahantuonti) sekä sisäinen ja ulkoinen jalostus.

Tullimenettelyjä käyttävien yritysten on varmistuttava siitä, että menettelyt ja tulliluvat päivitetään tarpeellisilta osin. Tullimenettelyjen tehokas hyödyntäminen tuo kustannussäästöjä.

Tietojenvaihto sähköisesti

Uuden tullikoodeksin tavoitteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä kaikki tiedonsiirto Tullin ja asiakkaiden välillä tapahtuu sähköisten tietojärjestelmien avulla. Paperilomakkeista luovutaan ja yritykset toimittavat lupahakemukset, tulli-ilmoitukset ja muut tiedot Tullille sähköisesti omista tai tullihuolitsijan tietojärjestelmistä. Tämä vaatii muutoksia sekä Tullin että yritysten omiin tietojärjestelmiin. 

Nykyisin tietojärjestelmät perustuvat kansallisiin vaatimuksiin, mutta lähitulevaisuudessa muun muassa lupahallinto, vakuusjärjestelmä, sitovat ennakkotiedot ja tavaran EU-aseman vahvistaminen muuttuvat EU:n laajuisiksi järjestelmiksi, joita hyödyntävät usein eri jäsenvaltioiden tulliviranomaiset.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä