EU:n tullilainsäädännön kokonaisuudistuksen viimeinen osa hyväksyttiin

EU:n tullilainsäädännön uudistus etenee

Tulli on ilmoittanut, että Euroopan komissio hyväksyi unionin tullikoodeksin soveltamiseksi tarvittavan täytäntöönpanoasetuksen 24.11.2015

1000

Komissio hyväksyi toisen unionin tullikoodeksin soveltamiseksi tarvittavan säädöksen, delegoidun asetuksen, jo 28.7.2015. Täytäntöönpanoasetus ja delegoitu asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä 29.12.2015.

Unionin tullikoodeksia, täytäntöönpanoasetusta ja delegoitua asetusta sovelletaan 1.5.2016 lukien tai myöhemmin, kun tietojärjestelmämuutoksista johtuvat siirtymäajat ja siirtymäsäännösten soveltaminen ovat päättyneet viimeistään 31.12.2020.

Siirtymäajat ilmenevät unionin tullikoodeksin työohjelmasta ja siirtymäaikoina sovellettavat säännökset erillisestä siirtymäasetuksesta sekä tietyistä täytäntöönpanoasetuksen ja delegoidun asetuksen artikloista.

Sekä työohjelman päivitys että siirtymäasetus, jotka ovat kummatkin vielä keskeneräisiä, on tarkoitus julkaista maaliskuussa 2016. 

EU:n rajat ylittävää kauppaa harjoittavien yritysten kannattaa perehtyä asiaan ja valmistautua uudistukseen hyvissä ajoin. Yksityiskohtaisempaa tietoa on viranomaisilta luvassa ensi kevään aikana. KPMG kouluttaa yrityksiä EU:n tullilainsäädännön uudistukseen liittyen.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, olemme mielellämme avuksi. 

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä