Lakiesitys oma-aloitteisesta verotuksen oikaisemisesta ei etene

Lakiesitysverotuksen oikaisemisesta ei etene

Paljon julkisuuttakin saanut ”rikkaiden armahdus” lakiesitys HE 32/2015 tuotiin eduskunnan käsiteltäväksi syyskuun lopulla. Päätös lain hylkäämisestä saatiin muutama päivä sitten.

1000

Lain tavoitteena olisi ollut tuoda enemmän salattuja varoja ja tuloja oma-aloitteisilla ilmoituksilla verotuksen piiriin Suomessa. Syy miksi ehdotettu laki olisi tullut voimaan vain kalenterivuoden 2016 ajaksi on se, että Sveitsin pankkisektori on avautumassa viimeistään vuoden 2018 aikana, jonka jälkeen ainakin Sveitsiin sijoitetut rahavarat ja sijoitukset tulevat automaattisen tiedonvaihdon alaiseksi. Jotkut pankeista alkavat vapaaehtoisesti ilmoittaa asiakkaiden talletuksista ja tuloista jo ennen pakollista aikarajaa.

 

Tehokkaan katujan laki olisi antanut oma-toimiselle ilmoittajalle rikosoikeudellisen suojan. Eli varat ja ennen kaikkea niistä saadut tulot kyllä verotetaan, mutta veronmaksajaa ei rangaistaisi siitä, että hän ei ole aikaisemmin vapaaehtoisesti ilmoittanut kyseisiä varoja ja tuloja. Rikosoikeudellisesta suojasta huolimatta verottaja voi lakiehdotuksen mukaan määrätä sekä veronkorotuksen että viivästyskorot.

 

Oma-toimiseen ilmoittamiseen siis edelleen soveltuu verotusmenettelylain säännökset. Verotusmenettelylain nojalla oikaisuvaatimus on tehtävä viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Eli käytännössä vuoden 2015 loppuun saakka verovelvollinen voi vielä ilmoittaa vuoden 2009 tuloja. Rikosoikeudellista suojaa ei ole ja myöhässä ilmoitettuja tuloja voidaan lisätä veronkorotuksin ja koroin.

 

Veropetoksen syyteoikeus vanhenee viidessä vuodessa kun taas törkeän veropetoksen syyteaika on 10 vuotta. Lisäksi syyteoikeuden vanhentumisaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa kerran yhdellä vuodella. Myös perintöverotus voidaan tarvittaessa toimittaa uudestaan peräti 10 vuoden kuluessa perinnönjättäjän kuolinhetkestä. Tulon verotus siis voi vanheta, mutta rikosoikeudellinen vastuu voi törkeän veropetoksen tapauksessa kestää kymmenenkin vuotta.

 

KPMG avustaa asiakkaitaan oma-aloitteisessa ilmoittamisessa ja oikaisuvaatimusten laatimisessa.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä