Tax & Legal View 2/2015

Tax & Legal View 2/2015

Tax & Legal View -lehden vuoden 2015 toisessa numerossa käsitellään muun muassa hallitusohjelman yritysverotusta koskevia linjauksia sekä OECD:n viimeisimpiä BEPS-projektin toimenpideraportteja.

1000
Lehden muut verotusartikkelit käsittelevät arvonlisäverotusta, tullilainsäädäntöä, henkilöverotusta ja siirtohinnoittelua. Lakiartikkelit koskevat toisen asteen koulutuksen rakenneuudistusta ja siitä aiheutuvaa tarvetta oppilaitosten yhteistyölle ja sulautumisiin, sekä Arvopaperiyhdistyksen ehdotusta, jonka tarkoitus on yhtenäistää yritysten hallinnointitapaa.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä