KVL:lta uusi kannanotto factoringin arvonlisäverotuksesta

KVL: Factoringin arvonlisäverotuksesta

Yhtiö osti asiakkaaltaan rakennusurakkaan kohdistuvat riidattomat saatavat, joissa velallisina olivat asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöt. Kaikki saatavat erääntyivät sinä päivänä, kun rakennusrakka valmistui. Velallinen saattoi olla asiakkaan määräysvallassa (perustajaurakointi) tai sitten asiakas oli jo myynyt ennen rakennusurakan alkamista ao. perustamansa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeet. Saataviin liittyvä luottotappioriski siirtyi Yhtiölle.

1000

Yhtiö veloitti palvelustaan ulkona olevalle pääomalle korkoa, luotonvarausprovision sekä tapauskohtaisesti hinnoiteltavan hoitopalkkion. Keskusverolautakunta katsoi KVL:028/2015, että Yhtiön veloittamat korvaukset palvelusta (korko, luotonvarausprovisio ja hoitopalkkio) olivat vastiketta yksinomaan verottomasta rahoituspalvelusta.

Ratkaisun merkitys

Keskusverolautakunta on jo aikaisimmassa factoringia koskevissa ratkaisuissaan katsonut, että factoring-palvelun voi Suomessa pätevästi jakaa verottomaan luotonantoon ja verolliseen palveluun (KVL 9/2015 ja KVL 62/2014). Verottomasta luotonannosta veloitetuksi vastikkeeksi on katsottu pääomalle laskettu korko. Palvelusta veloitetut muut palkkiot ja maksut ovat olleet vastiketta verollisesta palvelusta.

 

Nyt antamassaan ennakkoratkaisussa keskusverolautakunta katsoi factoring-tyyppisen palvelun kokonaan verottomaksi rahoituspalveluksi ja siten myös luotonvarausprovisio ja mahdollinen hoitopalkkio olivat koron tapaan verottomia. Verohallinnon www-sivuilla julkaistun lyhyen päätösselosteen perusteella vaikuttaisi siltä, että keskusverolautakunta on tulkinnut palvelun verottomaksi luotonannoksi eikä verolliseksi palveluksi siksi, että rakentamispalvelujen myyjän ja ostajan välisen läheisen suhteen takia kysymys oli ennemminkin investointihankkeen rahoittamiseen liittyvästä järjestelystä kuin tavanomaisesta factoring-palvelusta.

 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ei ole valittanut aiemmista keskusverolautakunnan factoring-päätöksistä. Nähtäväksi jää, saavuttaako tämäkin päätös lainvoiman.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ota yhteyttä