KVL:n ennakkoratkaisu koskien konsernin uudelleen järjestelyyn liittyvien kustannusten arvonlisäverovähennystä

Konsernijärjestelyn kustannusten arvonlisäverovähennys

Konsernin emoyhtiön tehtäviin kuuluu koko konsernin liiketoiminnan kehittäminen, uudelleenjärjestely ja strateginen päätöksenteko. Emoyhtiö A harjoitti arvonlisäverollista liiketoimintaa. Näin ollen konsernin liiketoiminta-alueen tulevaisuuden vaihtoehtoja koskevaan selvitys- ja tutkimustyöhön liittyvä kustannus oli luonteeltaan emoyhtiön yleiskulua ja sillä oli oikeus vähentää tähän liittyvä arvonlisävero.

1000

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun 16.10.2015 KVL:027/2015 mukaan asiassa ei ollut merkitystä myöskään sillä, että yhtenä vaihtoehtona selvitystyössä oli se, että liiketoiminnasta luovutaan kokonaan tai osittain. Koko konsernin emoyhtiölle eivät kuitenkaan kuuluneet alakonsernin emon tytäryhtiön osakkeiden myyntiin tai liiketoiminnan (tai sen osan) kauppaan suoraan ja välittömästi liittyvät kulut eikä se siten voinut vähentää niihin liittyvää arvonlisäveroa, ellei se veloittanut näitä kustannuksia edelleen.

Ratkaisun merkitys

Jos KVL:n päätös saavuttaa lainvoiman, se selkeyttää arvonlisäverovähennysten tekemistä konsernin tietyn liiketoiminta-alueen strategisissa kokonaisjärjestelyissä, joissa aluksi selvitetään eri vaihtoehtoja kehittää toimintoja ja lopulta päädytään myös tai yksinomaan siihen, että toteutus tapahtuu arvonlisäverottomana konserniyhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan kauppana.

 

KVL:n tekemän linjauksen mukaisesti koko konsernin emoyhtiön kulua ovat myös vain yhden liiketoiminta-alueen yleiset kehittämiskustannukset. Nämä kustannukset ovat tällöin emoyhtiölle yleiskulun luonteisia menoja, joiden arvonlisäveron vähennysoikeus ja laajuus määräytyy emoyhtiön alv-aseman perusteella (ts. onko emoyhtiö alv-velvollinen ja harjoittaako se verollisen liiketoiminnan lisäksi myös arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamatonta verotonta liiketoimintaa). Jos emoyhtiö harjoittaa yksinomaan arvonlisäverollista liiketoimintaa, se voi vähentää liiketoiminta-alueen kehittämiseen liittyviin hankintoihin sisältyvän veron kokonaan.

 

Sen sijaan myös tällaisen kehittämishankkeen seurauksena toteutettavaan toiminnan luovutukseen, tapahtui se osakekauppana tai liiketoiminnan myyntinä, välittömästi liittyvät kustannukset eivät kuulu koko konsernin emoyhtiölle, vaan osakkeet tai liiketoiminnan myyvälle yhtiölle. Koko konsernin emoyhtiö voi vähentää näihin kuluihin sisältyvän arvonlisäveron vain, mikäli se edelleen veloittaa kulut. Kulujen lopullisen maksajan arvonlisäveron vähennysoikeus määräytyy itsenäisesti sen perusteella, liittyvätkö kulut tämän vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan vaiko arvonlisäveron vähennysoikeuden ulkopuolelle jäävään tapahtumaan (esim. useissa tilanteissa osakkeiden myynti).

 

Rahoitusalan toimijoiden corporate finance -palvelut ovat perinteisesti keskittyneet yritys- ja rahoitusjärjestelyihin. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 21.8.2013 T 2586 mukaan alan toimijoille tyypillinen osakkeiden myynti- tai ostotoimeksiantokokonaisuus on kokonaisuudessaan arvonlisäveroton rahoituspalvelu. Verohallinto ei ole omissa ratkaisuissaan noudattanut korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä ja siten palveluiden arvonlisäverokäsittely on ainakin jossain määrin epäselvä.

 

Corporate finance -toimijoiden mahdolliseen yritysjärjestelyyn johtava palvelukokonaisuus kattaa usein myös asiakkaan liiketoiminnan strategista kehittämistä.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ota yhteyttä