Euroopan unionin tuomioistuimelta päätös arvonlisäverottomasta ajoneuvojen vakuutustoiminnasta

EU:n tuomioistuimelta päätös ajoneuvojen vakuutuksista

Euroopan unionin tuomioistuin totesi päätöksellään Mapfre warranty SpA C-584/13 arvonlisäverosta vapautetuksi vakuutustoiminnaksi käytettyjen ajoneuvojen mekaanisia vikoja koskevan takuun antamisen, kun takuun antoi kolmas osapuoli, joka sai palvelustaan kiinteämääräisen korvauksen.

1000

Käytettyjä ajoneuvoja myyvät autokorjaamot tarjosivat näiden ajoneuvojen ostajille Mapfre warrantyn välityksellä takuusopimuksia, jotka kattoivat näiden ajoneuvojen tiettyjen mekaanisten vikojen korjaukset. Mapfre warranty sitoutui kiinteää maksua vastaan korvaamaan käytetyn ajoneuvon korjauskulut, jos sen osiin tulee kyseisen ajoneuvon ostajalle annetussa takuutodistuksessa määritelty mekaaninen vika.

 

EUT:n mukaan vakuutustoiminnalle on yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaisesti ominaista, että vakuutuksenantaja sitoutuu ennakolta maksettua vakuutusmaksua vastaan suorittamaan vakuutetulle vakuutustapahtuman sattuessa (eli vakuutetun riskin realisoituessa) korvauksen, josta on sovittu sopimusta tehtäessä.

 

Tapauksessa Mapfre warranty oli käytetyn ajoneuvon myyjästä riippumaton talouden toimija, ja vakuutettuna oli tämän ajoneuvon ostaja. Vakuutettu riski oli se, että takuun piiriin kuuluvan mekaanisen vian sattuessa käytetyn ajoneuvon ostaja olisi joutunut maksamaan korjauskustannukset, joista vakuuttaja kuitenkin sopimuksin sitoutui vastaamaan. Vakuutusmaksuna puolestaan on käytetyn ajoneuvon ostajan maksama kiinteä rahamäärä siitä riippumatta, sisältyykö se tämän ajoneuvon myyntihintaan vai onko se lisämaksu.

 

Vakuutustoiminnan käsite on EUT:n mukaan riittävän laaja käsittääkseen tilanteet, joissa käytettyjen autojen myyjä toimii vakuutuksen välittäjänä, tai myyjä tekee omissa nimissään sopimuksen ajoneuvon ostajan puolesta tai kun myyjä siirtää ostajalle oikeudet, jotka perustuvat sen omissa nimissään ja omaan lukuunsa Mapfre warranty:n kanssa tekemään sopimukseen.

 

Kolmannen osapuolen myöntämä käytetyn auton tiettyjen osien takuu oli luonteeltaan vakuutussopimus, josta ei ollut tilitettävä arvonlisäveroa. Kuluttajakaupassa muiltakin tuotteelta normaalisti odotettavan moitteettoman toiminta-ajan, eli yleisesti takuuajaksi käsitetyn ajan ylittävän tuotetakuun myynti asiakkaalle, voi EUT:n ratkaisun mukaan olla arvonlisäverotonta vakuutuspalvelua. On huomioitava, että monissa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, kuten myös Suomessa, vakuutusmaksuista on kuitenkin yleisesti perittävä vakuutusmaksuveroa.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä