Arvonlisäverovähennys tytäryhtiön osakkeiden ostoon liittyvistä kuluista

Arvonlisäverovähennys tytäryhtiön liittyvistä kuluista

Korkein hallinto-oikeus antoi 15.9.2015 kaksi vuosikirjaratkaisua (KHO:2015:135 ja KHO:2015:134), jotka koskevat arvonlisäveron vähentämistä osakkeiden ostoon liittyvistä kuluista, kun osakkeet ostettiin pysyvään omistukseen.

1000

Kun osakekauppa oli tapahtunut, ja näin myös osakekaupan kustannukset olivat kertyneet, ajankohtana, jolloin osakkeiden ostaja (emoyhtiö) ei itse harjoittanut mitään arvonlisäverollista toimintaa, osakkeiden ostoon liittyvää arvonlisäveroa ei voinut vähentää (KHO:2015:135). Merkitystä ei ollut sillä, että emoyhtiö ryhtyi vuotta myöhemmin myymään ao. tytäryhtiölleen arvonlisäverollisia palveluja.

 

Jo osakkeiden ostohetkellä arvonlisäverollisia palveluja konserniyhtiöille tuottavalla emoyhtiöllä oli taas oikeus vähentää yleiskulunaan osakkeiden ostoon liittyvien kulujen arvonlisävero. Koska emoyhtiö ei harjoittanut mitään verotonta toimintaa eikä tytäryhtiöltä saatuja osinkotuloja ja konserniavustuksia tullut ottaa huomioon yleiskuluvähennyksen määrässä, emoyhtiöllä oli oikeus vähentää transaktiokustannuksiin liittyvä arvonlisävero kokonaisuudessaan (KHO:2015:134).

 

Mitä opimme KHO:n ratkaisuista

Selvää on ollut luonnollisesti jo aiemminkin, että hankintoihin liittyvän arvonlisäveron voi yleensäkin vähentää vain toimija, joka harjoittaa arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Arvonlisäveron vähentäminen edellyttää lisäksi, että hankinta liittyy nimenomaan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan.

 

Tytäryhtiön osakkeiden hankintakuluihin liittyvän veron vähentäminen edellyttää, että emoyhtiö tarjoaa hankitulle yhtiölle verollisia palveluja. Emoyhtiön on joko jo osakkeiden ostohetkellä tarjottava arvonlisäverollisia palveluja muille konserniyhtiöille tai ensimmäistä tytäryhtiötä ostettaessa tulee ostohetkellä olla selvästi osoitettavissa tuleva arvonlisäverollisten palvelujen myynti tulevalle tytäryhtiölle.

 

Korkein hallinto-oikeus toteaa lisäksi päätöksissään saman asian, jonka Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti yhdistetyssä tuomiossaan, 16.7.2015 Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva GmbH & Co KG (C-108/14) (Minerva) and Marenave Schiffahrts AG (C-109/14) (Marenave). Yleiskuluvähennyksen laskemisessa otetaan huomioon vain arvonlisäverollinen ja -veroton liiketoiminta. Holdingyhtiön asemalla sinällään ja siihen liittyvillä muusta kuin liiketoiminnasta saaduilla tuloilla (osingot ja konserniavustukset) ei ollut vaikutusta yleiskuluvähennyksen määrään.

 

Tytäryhtiön osakkeiden myyntiin ja ostoon liittyvä palvelun tarjoajan palkkio voi olla myös arvonlisäveroton, jos tuotettu palvelu katsotaan verottomaksi rahoituspalveluksi (KHO 21.8.2013 T 2586).

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä