KHO katsoi yrityksen osastokohtaisesti järjestetyt virkistystilaisuudet vähennyskelpoisiksi

Osastokohtaiset virkistystilaisuudet vähennyskelpoisia

KHO katsoi vuosikirjapäätöksessään (KHO:2015:98), että yhtiön henkilökunnalleen järjestämät yksikkö- tai osastokohtaiset virkistystilaisuudet olivat arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisia, vaikka yksikkökohtaiset tilaisuudet poikkesivat toisistaan niin ohjelman suhteen kuin osallistujakohtaisilta kustannuksiltaankin.

1000

Arvonlisäverollista liiketoimintaa harjoittava A Oy järjesti henkilöstölleen virkistystilaisuuksia yksikkö- tai osastokohtaisesti kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Tilaisuuksiin kutsuttiin yksikön tai osaston koko henkilöstö, ja ne järjestettiin yhtiön määräämänä aikana ja sen määräämässä paikassa. Kukin osasto oli itsenäisesti päättänyt tilaisuuksien järjestämisestä ja sisällöstä budjettivastuunsa puitteissa.

 

KHO:n mukaan nyt ei ollut syytä muuttaa aikaisempaa tulkintaa (KHO 1998/1229). A Oy:n tilaisuudet oli järjestetty yhtiön intressissä ja niiden tarkoituksena oli ollut lisätä henkilöstön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja työyhteisössä viihtymistä, ja yhtiön katsottiin suorittaneen tilaisuuksiin liittyvät hankinnat arvonlisäverolain 102 §:ssä tarkoitetulla tavalla verollista liiketoimintaa varten. Vähennysoikeuden kannalta ei katsottu olevan merkitystä, että osastokohtaiset tilaisuudet poikkesivat toisistaan niin ohjelman suhteen kuin osallistujakohtaisilta kustannuksiltaankin. Koska kysymyksessä olivat henkilöstön virkistystilaisuudet, vähennysoikeuden edellytykseksi ei ollut myöskään asetettava sitä, että tilaisuuteen sisältyi myös asiaohjelmaa.

 

Lue koko päätös: KHO 18.6.2015 taltionumero 1708.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä