Rajanveto palkan ja työkorvauksen välillä viimeaikaisena painopistealueena verotarkastuksissa

Palkan ja työkorvauksen rajanveto verotarkastuksissa

Verotarkastuksissa on ollut viimeaikaisena painopistealueena rajanveto palkkojen ja yrittäjälle maksettavan palkkion (työkorvaus) välillä. Tilanteet ovat aiemmasta poiketen koskeneet etenkin ns. perinteisiä alihankinta-aloja, kuten rakennusalaa.

1000

Työstä maksettu korvaus on useimmiten joko palkkaa tai työkorvausta. Suorituksen maksajan kannalta tällä seikalla on merkitystä siksi, että palkanmaksajan lakisääteiset raportointi- ja maksuvelvoitteet poikkeavat työkorvauksen maksajan velvoitteista.

 

Tyypillisiä tilanteita tai asioita, joiden on verotarkastuksissa katsottu viittaavaan palkkasuhteeseen ovat mm.

 

  • Työn tilaajan ja palveluntuottajan välillä ei ole kirjallista sopimusta.
  • Jokin yrittäjyyden muodollisista tunnusmerkeistä puuttuu tai yrittäjä on poistettu ennakkoperintärekisteristä.
  • Laskutuksen lisäksi yrittäjälle henkilönä on maksettu suoraan matkakulujen korvauksia sen sijaan, että yritys olisi veloittanut näistä laskulla.
  • Virhevastuun toteutumistavasta ei ole näyttöä (ei esim. takuusummaa vakuutena).
  • Yrittäjä on ollut aiemmin työntekijänä työn tilaajayhtiössä. Tilaajayhtiön omat työntekijät tekevät samanlaista työtä.
  • Tilaaja valvoo (työnjohto- ja valvontaoikeus) alihankkijan työtä (useinhan kyseessä on tilaajan työmaa, jonka etenemistä tilaajan on pakko valvoa).
  • Laskutusväli ja summat viittaavat säännöllisyyteen.
  • Yrittäjä on esim. sukulaissuhteessa (tai puoliso) tilaajaan.

 

Nämä tilanteet olisi tärkeää tunnistaa jo ennen verotarkastuksen alkua (ennakollinen läpikäynti ja valmistautuminen ennen verotarkastuksen aloituspalaveria). Lisäksi asiaan olisi syytä kiinnittää huomiota jo alihankintasopimuksia laadittaessa. Mikäli maksetut työkorvaukset katsotaan verotarkastuksessa palkaksi, asiaan on useimmiten vaikea saada oikaisua jälkikäteen.

Tulkinnallisissa tilanteissa on varminta hakea verottajalta sitovaa ennakkoratkaisua.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä