Kiinteistöomistuksen järjestelymallit Sote-uudistuksessa

Sote-uudistus: Kiinteistöomistuksen järjestelymallit

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa keskeisenä kysymyksenä on kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen hallinta ja omistus. Nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien toiminnan järjestämisvastuun siirtyessä uudistuksessa kaavailluille maakunnallisille itsehallintoalueille, liittyy kuntayhtymien omistamien kiinteistöjen hallinnan uudelleenorganisointiin mittavia juridisia, verotuksellisia ja taloudellisia kysymyksiä.

1000

KPMG on selvittänyt sote-uudistukseen liittyviä kiinteistöjärjestelyjä muun muassa Kotkan ja Kouvolan kaupunkien toimeksiannosta Kymenlaakson alueen sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen uudelleenjärjestämistä sote-uudistuksen yhteydessä. Toimeksiannossa vertaitiin kolmen vaihtoehtoisen järjestämismallin toiminnallisuutta taloudellisesta, verotuksellisesta ja juridis-hallinnollisesta näkökulmasta: kaupunkiomisteinen mallia, kuntayhtymämallia ja kiinteistöosakeyhtiömallia.

 

KPMG:llä on vankka osaaminen kiinteistöjen hallintaan ja omistukseen liittyvissä erityiskysymyksissä ja asiantuntijamme avustavat teitä mielellään varautuessanne Sote-uudistuksen edellyttämiin muutostarpeisiin.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä