Verohallinnon ohje: Arvonlisäveron erityisjärjestelmä 31.3.2015

Verohallinnon ohje: Arvonlisäveron erityisjärjestelmä

Verohallinto on 31.3.2015 päivittänyt antamaansa ohjetta arvonlisäveron eritysjärjestelmästä. Uusi ohje (Diaari A56/200/2015) päivittää aiemmin (11.11.2014) annettua ohjetta. Tarkennuksia on annettu mm. valuutanmuunnosta, maksun suorittamisesta Ahvenanmaalle tehtyihin sähköisten palveluiden myynteihin ja ulkomaalaisen myyjän Ahvenanmaalle tekemien myyntien raportointiin.

1000

Ohjeen mukaan valuutanmuunnossa on käytettävä AVL 143 c §:n mukaisesti EKP:n julkaisemaa vaihtokurssia verokauden viimeiseltä päivältä tai, jos kursseja ei ole julkaistu kyseisenä päivänä, seuraavan julkaisu päivän vaihtokursseja.

 

Ohjeessa tarkennetaan Ahvenanmaalle tehtyjen myyntien raportointia. Suomen (mukaan lukien Ahvenanmaan) ulkopuolelle sijoittautunut elinkeinonharjoittaja voi raportoida Ahvenanmaalla sijaitseville kuluttajille tekemiensä tele-, lähetys- ja sähköisten palveluiden arvonlisäverot ja maksaa veronsa suoraan Suomen Verohallinnolle erillisen Ahvenanmaan myyntien ilmoitusmenettelyn kautta. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittajan on rekisteröidyttävä Suomeen arvonlisäverovelvolliseksi ja raportoitava myynti kausiveroilmoituksella. Edellytyksenä Ahvenanmaan ilmoitusmenettelyn käyttämiselle on, että EU:n alueelle sijoittautunut elinkeinonharjoittaja on kuitenkin rekisteröitynyt erityisjärjestelmän käyttäjäksi tai EU:n ulkopuolelle sijoittautunut kolmansien maiden eritysjärjestelmää käyttävä elinkeinonharjoittaja on valinnut tunnistamisjäsenvaltiokseen muun kuin Suomen.

 

Kun Verohallinnolle tehtävä maksu liittyy Ahvenanmaan myyntien ilmoittamiseen, niin erityisjärjestelmästä saatava ilmoituksen tunnus muodostuu poikkeuksellisesti maakoodista AX, verovelvollisen ALV-tunnisteesta ja ilmoituskaudesta.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä