Uusi hallitusohjelma siirtää verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta haittaveroihin

Uusi hallitusohjelma siirtää verotuksen painopist...

Juha Sipilän johtamat hallitusneuvottelut päättyivät hallitusohjelman julkistamiseen 27.5.2015. Hallitusohjelman veropoliittinen päälinja on, ettei Suomen kokonaisveroaste nouse.

1000
Tavoitteena on, että verotus on ennakoitavaa ja johdonmukaista. Verotuksen yleislinjasta sovitaan vaalikauden alussa. Verotuksen perusperiaate on laaja veropohja ja matalat verokannat.

Verotusta halutaan kehittää siten, että yrittäminen, omistaminen ja investoiminen olisivat nykyistä kannattavampia. Seuraavassa esitellään hallitusohjelmassa mainittua yritysverotusta ja yrityksen omistajia koskevia kehittämisehdotuksia.
 

Yritysverotus

Yrittämisen ja omistamisen kannattavuuden parantamiseksi yritysten verotukseen on tulossa sekä alennuksia, että lieviä kiristyksiä. Tärkeänä linjauksena voidaan pitää sitä, että yhteisöveron taso pidetään ohjelman mukaan kilpailukykyisenä. Tämän lisäksi positiivinen uudistus on, että tappioiden vähentämisoikeutta muutetaan siten, että jokaisen tulolähteen tappiot voisi osakeyhtiössä vähentää muiden tulolähteiden tulosta.

Hallitusohjelman tavoitteena on tiivistää yritysveropohjaa ja torjua harmaata taloutta aktiivisesti, kansainvälinen toimintaympäristö ja Suomen kilpailukyky huomioiden. Näillä toimenpiteillä toivotaan saatavan 150 miljoonan euron verotuottojen lisäys. Tämän lisäksi kiinteistöveron ala- ja ylärajoja aiotaan korottaa maltillisesti.

Suomi tulee vaikuttamaan EU:ssa siihen, että arvonlisäverodirektiivi mahdollistaisi alennetun verokannan soveltamisen myös digitaalisiin sisältöihin.

Lisäksi tavoitteena on hallitusohjelman mukaan selvittää seuraavia veromuutoksia: 

- Yrityksen verotettavasta tulosta tehtävän varauksen käyttöönotto investointien edistämiseksi
- Pörssilistautumisten edistämiseksi First North -kauppapaikalle listautuville yrityksille mahdollisuus säilyttää osinkoverotuksessa listaamattomien yhtiöiden verotuksellinen asema
- Säätiöiden ja yhdistysten verokohtelun uudistaminen

Yritysten omistajat

Jotta omistaminen olisi kannattavampaa, muutetaan omaisuuden luovutuksessa syntynyt tappio vähennyskelpoiseksi pääomatuloista tietyin rajoituksin.

Perintöveroa kevennetään sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Lisäksi arvioidaan muut kehittämistarpeet.

Osakkeiden luovutusvoittoveroa ja tuloverotusta muutetaan siten, että listaamattomien työnantajayhtiöiden osakkeiden tai osakeoptioiden luovuttaminen avainhenkilöille on tietyin reunaehdoin mahdollista pääomasijoittajaa alemmalla arvostuksella ilman veroseuraamuksia.

Otetaan käyttöön 5 % yrittäjävähennys liikkeen- ja ammatinharjoittajille, maa-, metsä- ja porotalouden harjoittajille sekä elinkeino- ja verotusyhtymille.


Valtiovarainministeriö valmistelee mahdollisuutta ottaa käyttöön määräaikainen aktiivinen katuminen.

Tehdään selvitys pääomatuloverotuksesta, omaisuuden verotuksesta sekä eri sijoitusmuotojen verokohtelusta vaalikauden aikana. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta tehdä tekijänoikeustulojen ohjaaminen yritykseen verotuksellisesti kannustavammaksi.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä