Kiinteistösijoitusyhtiöiden tulolähdejako

Kiinteistösijoitusyhtiöiden tulolähdejako

Kiinteistösijoitusalalla on toistaiseksi voitu huokaista helpotuksesta korkovähennysrajoitusten soveltamisalan osalta, sillä suurin osa kiinteistöyhtiöistä on perinteisesti katsottu kuuluvan TVL-tulolähteeseen, ja siten korkovähennysrajoitussääntelyn ulkopuolelle.

1000

Verohallinnon korkovähennysrajoituksista antaman tuoreen ohjeen mukaan kuitenkin kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden osalta ratkaistaan tapauskohtaisesti, kuuluuko niiden harjoittama toiminta elinkeinotoiminnan tulolähteeseen vai muun toiminnan tulolähteeseen.

 

Kiinteistösijoitustoimintaa harjoittaa yleensä taho, joka omistaa kiinteistöyhtiöiden osakkeita. Kiinteistöyhtiöiden toimialana ei ole kiinteistösijoitustoiminta vaan yleensä kiinteistön omistaminen. On mahdollista, että yksittäinen kiinteistöyhtiö voidaan luokitella Verohallinnon ohjeessa tarkoitetuksi elinkeinotoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi tilanteissa, joissa kiinteistösijoitustoiminnan tunnusmerkit täyttyvät konsernikokonaisuuden kannalta arvioituna. Tällöin kyseenomainen kiinteistöyhtiö tulisi myös korkovähennysrajoitussääntelyn piiriin, jos muut tähän liittyvät edellytykset täyttyvät.

 

Toisaalta mahdollinen tulolähdetulkinnan muutos saattaa jatkossa, joskaan ei automaattisesti, puoltaa konserniavustusten käyttöä myös kiinteistöyhtiöiden ja muiden konserniyhtiöiden välillä. Tähän hyvin tulkinnanvaraiseen asiaan kannattaa varautua esim. pyytämällä ennakkoratkaisua omistettujen kiinteistöyhtiöiden tuloverostatuksesta. Tulolähdetulkinta vaikuttaa taustalla ”kivijalan” luonteisesti tuloverotusta koskevien säädösten noudattamiseen sekä mahdollisiin verosuunnittelutoimenpiteisiin tuloverotuksen puolella.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä