Tax & Legal View 1/2015

Tax & Legal View 1/2015

Tax & Legal View -lehden vuoden 2015 ensimmäisessä numerossa käsitellään muun muassa Verohallinnon antamaa uutta ohjeistusta työsuhdeoptioiden verotuksesta.

1000

KHO antoi viime kesänä siirtohinnoitteluoikaisunormin soveltamisalaa koskevan ratkaisun, jonka seurauksena lainsäätäjä ryhtyi valmistelemaan uutta, nykyistä tiukempaa lainsäädäntöä. Lehden siirtohinnoittelua koskeva artikkeli kertoo niistä ongelmista, joita valmisteilla olevasta lainsäädännöstä siitä saatujen tietojen perusteella seuraa. Lehdessä alkaa myös uusi pohjoismaisten artikkelien sarja, jonka ensimmäisessä jutussa ruotsalainen Heléne Markström kertoo Ruotsiin sijoitettuja työntekijöitä koskevista säännöksistä.

 

Lakiaiheisissa artikkeleissa pohditaan työsuhteiden päättämistä yhteisellä sopimuksella sekä Euroopan komission ehdottaman uuden tietosuoja-asetuksen vaikutuksia suomalaisten yritysten toimintaan.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä