Superyleishyödyllisen yhteisön verohuojennuksen hakeminen

Superyleishyödyllisen yhteisön verohuojennus

Yleishyödyllisenä verotuksessa pidetty yhdistys tai säätiö voi hakea huojennusta veronalaisille elinkeino- tai kiinteistötuloilleen. Huojennusta tulee hakea neljän kuukauden kuluessa sen verovuoden päättymisestä, jolta huojennusta haetaan. Jos yhdistyksen tai säätiön tilikausi on kalenterivuosi, tulee huojennusta siis hakea huhtikuun 2015 loppuun mennessä.

1000

Veronhuojennuksen edellytyksistä säädetään laissa eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Veronhuojennuksen saaminen edellyttää, että yhteisö harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa. Veronhuojennus voidaan myöntää vain silloin, kun sitä voidaan pitää perusteltuna yhteisön toiminnan yhteiskunnalle tuottamaan etuun nähden.

 

Huojennusta harkittaessa tulee ottaa huomioon se, missä määrin yhteisön varoja ja tuloja käytetään yhteiskunnan kannalta tärkeään yleishyödylliseen toimintaan. Lisäksi merkitystä on sillä, merkitseekö yhteisön tiettyä liiketoimintaa koskeva huojennus vastaavaa toimintaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille haittaa, joka ei ole vähäinen. Kiinteistötulo voidaan puolestaan huojentaa, jos kiinteistöä käytetään pääasiassa yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen. Huojennusta haetaan kirjallisesti Savo-Karjalan yritysverotoimistolta. Huojennuksen myöntämiskriteerit ovat tulkinnallisia, ja kokemustemme mukaan etenkin kilpailuhaittaa koskevaa kriteeriä on tulkittu viime vuosina varsin ankarasti. Myös kysymykseen siitä, onko yhteisö yhteiskunnallisesti merkittävää yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yhteisö, liittyy tulkinnallisuutta. Jos huojennuksen hakeminen on ajankohtaista, niin ole yhteydessä, autamme mielellämme.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä