Sosiaalihuoltoalan työvoiman vuokraus ei ole arvonlisäverotonta sosiaalihuoltoa

Sosiaalihuoltoalan työvoimavuokraus arvonlisäverollista

EU:n tuomioistuimen tuoreen ratkaisun (C-594/13, "go fair" Zeitarbeit OHG) mukaan tutkinnon suorittaneen hoitohenkilökunnan vuokrausta arvonlisäverosta vapautettuja sosiaalihuoltopalveluja tuottaville laitoksille ei pidetty arvonlisäverottomana sosiaalihuoltona.

1000

Asiassa oli kyse työvoiman vuokrausta harjoittavan saksalaisen yrityksen sairaanhoitajien ja vanhustenhoitajien vuokrauksen arvonlisäverokohtelusta. Asiassa pyydettiin EU:n tuomioistuimen (EUT) ennakkoratkaisua. EUT katsoi, että arvonlisäverollisuutta arvioitaessa merkityksellisiä eivät ole ne palvelut, joita vuokratut työntekijät tarjoavat sosiaalihuollon hoitolaitosten alaisuudessa. Merkityksetöntä oli myös, että kyseessä oleva henkilökunta on hoitohenkilökuntaa tai että tällaista henkilökuntaa annetaan verosta vapautettujen hoitolaitosten käyttöön. Vuokralle antajan myymän palvelun verokohtelua arvioitaessa ratkaisevia ovat vain ne palvelut, joita kyseinen tilapäistyövoimaa välittävä yritys itse tarjoaa, eli tässä tapauksessa mainittujen työntekijöiden vuokraus. EUT katsoi siten, että sosiaalihuoltoalan työvoiman vuokraus ei ole verotonta sosiaalihuoltoa.

Päätöksen merkitys

EU:n tuomioistuimen tulkinta vastaa keskusverolautakunnan ratkaisussa KVL:053/2014 ottamaa kantaa. Keskusverolautakunta katsoi, ettei terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvoiman vuokraamista sosiaalihuoltopalvelujen suorittamista varten pidetä verottomana terveyden- ja sairaanhoitopalveluna tai sosiaalihuoltopalveluna, vaan verollisena palveluna.

 

EU-tuomioistuimen ratkaisun perusteluista käy ilmi, että työvoiman vuokraus sosiaalihuoltopalveluja varten ei voi olla verotonta sillä perusteella, että vuokrattavien henkilöiden vuokralle ottajan lukuun suorittama työ sinänsä kohdistuu sosiaalihuollon saajiin. Verokohtelua arvioidaan työvoimaa välittävän yrityksen myymän palvelun sisällön perusteella. Kun myytävä palvelu on työvoiman vuokrausta vuokralle ottajan käyttöön, tämä palvelu ei itsessään ole sosiaalihuoltoa.

 

Nähtäväksi jää, tuleeko EUT:n ratkaisu jatkossa vaikuttamaan myös terveyden- ja sairaanhoitoalalla tapahtuvan terveydenhoidon ammattihenkilöiden vuokrauksen arvonlisäverokohteluun Suomessa. Verohallinnon ohjeeseen perustuen terveydenhoidon ammattihenkilöiden vuokraus terveyden- ja sairaanhoitotehtäviin käsitellään nykyisin laajasti arvonlisäverottomana, joskin Helsingin hallinto-oikeus on tuoreessa terveyden- ja sairaanhoitoalaa koskevassa ratkaisussa (Helsingin HAO 5.2.2015 15/0081/4) jo ehtinyt sivuuttamaan Verohallinnon ohjeessa esitetyn tulkinnan.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä