KHO:lta vuosikirjaratkaisu osakepalkkioiden varainsiirtoverotuksesta

KHO:lta ratkaisu: Osakepalkkioiden varainsiirtoverotus

Korkein hallinto-oikeus antoi 9.3.2015 ratkaisun pörssiyhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukaisten osakehankintojen perusteella maksettavasta varainsiirtoverosta. Hakijayhtiön kannustinjärjestelmän mukaisissa osakehankinnoissa oli KHO:n mukaan kyse varainsiirtoverolaissa tarkoitetuista luovutuksista, joissa vastike muodostui osittain tai kokonaan avainhenkilöiden työpanoksesta. Osakkeista oli tämän vuoksi suoritettava varainsiirtoveroa.

1000

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 2015:32 oli kysymys X Oyj:n avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä, jonka ehtojen mukaan mahdollinen palkkio voitiin maksaa osakkeina tai rahana. Mikäli palkkio maksettiin rahana, avainhenkilö oli velvoitettu ostamaan työnantajayhtiö X Oyj:n osakkeita enintään 50 prosentilla rahapalkkion määrästä. X Oyj antoi arvopaperivälittäjälle tämän mukaisen toimeksiannon ostaa yhtiön osakkeita pörssissä palkkiovaroilla avainhenkilöiden lukuun.

 

KHO:n enemmistö katsoi, että osakehankinnoissa oli kyse varainsiirtoverolain 15 a §:n 4 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista luovutuksista, joissa vastike muodostui osittain tai kokonaan avainhenkilön työpanoksesta. Osakkeista oli tämän vuoksi suoritettava varainsiirtoveroa. Perusteluissa korostettiin, että avainhenkilöt olivat olleet kannustinjärjestelmän mukaan velvollisia hankkimaan rahapalkkiolla X Oyj:n osakkeita, joihin liittyi lisäksi luovutusrajoituksia. Merkitystä ei annettu sille, että osakkeet oli hankittu avainhenkilöille maksetulla rahapalkkiolla pörssissä avoimessa kaupankäynnissä kolmansilta osapuolilta.

 

Ratkaisu syntyi äänestyksellä 3-1-1. Äänienemmistöön pääasiassa yhtyneen hallintoneuvoksen mukaan työnantajayhtiö X Oyj ei olisi ollut varainsiirtoverosta vastuussa, joten hallinto-oikeuden päätös olisi tullut kumota. Enemmistön kanssa eri mieltä olleen hallintoneuvoksen kanta oli, että vastikkeen laadun arviointia ei ollut mahdollista tehdä palkitsemiseen liittyvällä kokonaistarkastelulla, vaan kyse oli rahavastikkeesta työpanoksen sijaan.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä