Asiantuntija mukaan jo verotarkastuksen kuluessa

Asiantuntija mukaan jo verotarkastuksen kuluessa

Verotarkastusmenettely on muuttunut lokakuussa 2014. Aiemmasta poiketen verotarkastuksen jälkeen ei enää anneta alustavaa verotarkastuskertomusta, vaan ainoastaan yksi verotarkastuskertomus. Tähän verovelvollisella on mahdollisuus antaa kerran vastine.

1000

Valtaosa verotarkastuksista ovat suunnitelmallisia, tiettyyn toimialaan taikka muutoin verohallinnon tietojärjestelmien analysoinnin perusteella määriteltyjen riskiyritysten tarkastuksia. Yhtiölle ja sen omistajille verotarkastus voi pahimmillaan aiheuttaa raskaita maksuvelvoitteita useammalta vuodelta takautuvasti lisättynä rangaistusluonteisilla maksuilla, sillä verotarkastusten näkökulma on edelleen veronsaajien etujen valvonnassa. Verotusesitykset ovat myös aiempaa merkittävästi aggressiivisempia.

 

Verotarkastuksen kirjallisen prosessin nyt supistuessa ja sen myötä verovelvollisen oikeusturvan heikentyessä, on entistäkin tärkeämpää osata antaa oikeanlaista selvitystä ja näyttöä tosiasioiden ja tehtyjen ratkaisujen tueksi jo verotarkastuksen kuluessa. Kuten yrityskauppatilanteissa, aloitteen pitäminen itsellä kannattaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ennen verotarkastusta kannattaa kerrata verotarkastusprosessin kulku ja kommunikointi verotarkastajien kanssa, käydä läpi yhdessä veroasiantuntijan kanssa tarkastuksen kohteeksi joutuvan aikavälin merkittävimmät liiketapahtumat sekä valmistautua antamaan selvityksiä oletettavasti tarkemman tutkinnan kohteeksi joutuvista asioista. Hyvä valmistautuminen luo paremmat edellytykset välttää turhat ja aikaa vievät kirjeenvaihdot verohallinnon kanssa.

 

Vaikka verotuspäätöksistä onkin muutoksenhakumahdollisuus, on se usein aikaa vievää, kustannuksia synnyttävää ja pelkästään kirjalliseen menettelyyn pohjautuvaa, minkä lopputuloksesta ei ole takeita. Taloudellisesti kannattavampaa onkin pyrkiä saamaan perusteettomat veroväitteet kumotuksi jo mahdollisimman varhain, jotta vuosien mittaiselta ”löysältä hirreltä” voitaisiin välttyä.

 

KPMG on vuosittain mukana sadoissa verotarkastus- ja valitusasioissa. Veroasiantuntijoillamme on vankka ja pitkäaikainen kokemus veroprosesseista ”pöydän molemmilta puolilta”. Verohallinnon toimintatapojen ja kulttuurin tunteminen onkin kiistaton etu veroprosessin hallinnassa. Usein myös auttaa, että asioista osataan keskustella verotarkastajien kanssa samalla kielellä ja asiamiehen läsnäolo verotarkastusprosessissa useimmiten edesauttaa verotarkastajien ymmärrystä tarkastuksen kohteena olevan yrityksen asioista.

 

Asiantuntijoidemme laatimat tai läpikäymät selvitykset ja vastineet pienentävät kokemuksemme mukaan olennaisesti verotarkastusten johdosta maksuunpantujen verojen määrää.

© 2024 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance

Ota yhteyttä