• Karri Vainio, Senior Manager |

Mitä yhteistä on ennaltaehkäisevän toiminnan ja perustason palvelujen vahvistamisella, työnantajan vetovoiman lisäämisellä, palvelurakenteen ja -verkon uudistamisella, uusien palvelumuotojen kehittämisellä sekä asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin ja odotuksiin vastaamisella? Ainakin se, että näiden ajankohtaisten ja tulevaisuuden haasteisiin vastaavien sosiaali- ja terveyspalvelujen välttämättömien muutosten taustalla tarvitaan teknologisten mahdollisuuksien laaja-alaista hyödyntämistä, onnistunutta muutosjohtamista sekä tietoon perustuvaa päätöksentekoa. 

Sote-uudistuksesta vauhtia kehittämiseen

Koronapandemia sekä pitkään odotetun sote-rakenneuudistuksen toimeenpanon ympärillä hyvinvointialueilla tehty kehittämistyö ovat vauhdittaneet digitaalisten palvelujen, kuten digitaalisten sote-keskusten ja digiklinikoiden, kehittämistyötä ja käyttöönottoja. Näiden ja monien muiden käsillä olevien digitaalisten ratkaisujen ja niiden mahdollistamien palvelumallien hyödyntämisestä onkin kertynyt paljon positiivisia kokemuksia ja myös palvelujen käyttäjät ovat olleet pääosin tyytyväisiä uusiin mahdollisuuksiin. Ratkaisujen nykyistä laajempaan hyödyntämiseen liittyy kuitenkin edelleen paljon työtä ja myös haasteita. 

Haasteista huolimatta ratkaisuja löytyy

Miten toteutetaan ammattilaisten ja asiakkaiden näkökulman huomiointi ja osallistaminen kehittämistyöhön? Miten varmistetaan, että tavoiteltavilla muutoksilla saavutetaan aidosti asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia? Miten varmistetaan teknologisten ratkaisujen helppokäyttöisyys, yhteensopivuus ja vaatimustenmukaisuus kansallisella ja EU-tasolla säädettyihin reunaehtoihin? Miten organisaation muutosvalmiutta voidaan kehittää ja toiminnallisen muutoksen läpivientiä johtaa muutosten vaikutuksia tarkasti seuraten? Miten varmistetaan kokemusten jakaminen, tarvittava osaaminen sekä se, että kokonaisuudesta muodostuu myös asukkaiden näkökulmasta ymmärrettävä ja selkeä? Entä se, ettei pyörää keksitä uudelleen 21+1 kertaa?

Ratkaisut eivät ole aina yksinkertaisia, eivätkä varsinkaan helppoja. Vastauksia on kuitenkin löydettävissä, kunhan niitä etsitään yhteistyössä, kokemuksia jakaen ja osaamista hyödyntäen.