• Roosa Rissanen, Asiantuntija |

Kun aloitin muutama vuosi sitten KPMG:llä, en vielä tiennyt, mitä tulisin ”isona” tekemään tai mitä haluaisin uraltani. Alun perin ajatuksenani oli pysyä tilintarkastuksen parissa muutama vuosi. Aika on kuitenkin kulunut nopeasti ja uusien ura-askeleiden miettiminen vaihtui tilintarkastualan erikoistumistutkintokokeeseen eli KHT-tenttiin ilmoittautumiseen.  

Monipuoliset mahdollisuudet

Olen aina kaivannut haasteita, eivätkä rutiininomaiset, vuodesta toiseen samanlaisina säilyvät työtehtävät ole minua varten. Omat asiakastoimeksiantoni vaihtelevat itsenäisesti tehtävistä pienemmistä tilintarkastuksista listayhtiöiden laajempiin tarkastuksiin, jotka toisinaan mahdollistavat matkustamisen toiselle puolelle maailmaa asiakaskäynneille. KPMG:llä parasta on mielestäni monipuoliset työtehtävät sekä omat mahdollisuudet vaikuttaa.

Tilintarkastuksen vuosikellossa elämme pian taas seuraavan kauden suunnitteluvaihetta, joka käynnistyy toimeksiantojen budjetoinnilla. Omalla kohdallani tämä tarkoittaa sitä, että mietimme esihenkilöni kanssa yhdessä, millaisia toimeksiantoja haluaisin seuraavana vuonna tehdä ja millaisen roolin niissä haluaisin. Tänä vuonna toivon seuraavalle tilikaudelle erityisesti toimeksiantoja, joissa pyritään kehittämään tarkastusta entistä datalähtöisempään suuntaan. Tilintarkastuksessa on yhä tärkeämpää ymmärtää, mitkä ovat asiakkaan ydinliiketoimintaprosessit ja kuinka data virtaa järjestelmästä toiseen. Tämän ymmärryksen avulla voidaan tarkastustoimenpiteet ohjata todellisiin riskipisteisiin. Datalähtöinen tarkastus tuo parhaimmillaan huomattavasti lisää tehokkuutta ja varmuutta tarkastustyöhön, kun pystymme yksittäisten transaktioiden sijaan käsittelemään suurempia datamassoja.

Mahdollisuus kehittyä ja syventää erikoisosaamistaan

Oppimisen ei tarvitse rajoittua vain asiakastöiden pariin. Tammikuussa toivotin tervetulleeksi KPMG:n uudet traineet ja pääsin pitämään heille koulutuksia. Data-analyytikkona olen puolestaan päässyt kehittämään analyysejämme yhteensopivammiksi tarkastuksen tavoitteiden kanssa. Roolini toimeksiannoissa, koulutusten järjestämisvastuussa ja kehitystyössä muuttuu jatkuvasti oman osaamisen kasvamisen myötä, sekä sen mukaan mihin haluan keskittyä. Esimerkiksi data-analytiikka -tiimissämme meillä kaikilla on keskenämme aivan erilaiset painopistealueet, jotka on muodostettu toiveidemme mukaan. Osa tekee enemmän IT-tarkastusta, kun osalla painopiste on kehitystyössä. Kenenkään ei tarvitse osata kaikkea, vaan jokainen saa keskittyä vahvuusalueisiinsa ja eri osaamisalueiden asiantuntijoista luodaan huipputiimi.

Kannustava työympäristö

Töissä viettää niin ison päivästä, että pelkän ammatillisen osaamisen kehittäminen ei riitä, vaan työnteon pitää olla myös kivaa ja antoisaa. Oman ammatillisen kasvun ja pitkäkestoisen motivaation elinehtona näen kannustavan työympäristön, jossa on mahdollista epäonnistua, kysyä apua, kyseenalaistaa toimintatapoja ja iloita onnistumisista yhdessä. Jotta edeltävissä voidaan onnistua, tarvitaan yhteisö, jossa jokainen yksilö voi kokea olonsa turvalliseksi omana itsenään. Kun jokainen saa olla oma itsensä, luottamus ryhmässä kasvaa ja yhteisoppiminen lisääntyy. Omasta kokemuksesta voin todeta, että parhaimmillaan voi huomata, kuinka kollegoista alkaa muodostua aitoja ystäviä.

Kuuntele myös tilintarkastajiemme Tiian ja Oskarin mietteitä tilintarkastajan työstä.

  • Roosa Rissanen

    Roosa Rissanen

    Asiantuntija, Tilintarkastus ja data-analytiikka

    Blog articles