• Antti Aalto, Director |
  • Henri Linnankoski, Asiantuntija |

Vuoden 2023 alussa voimaan tullut ilmoittajansuojelulaki velvoittaa yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita ottamaan käyttöön tietoturvallisen ja uskottavan käsittelyprosessin tarjoavan whistleblowing-ilmoituskanavan viimeistään 31.3.2023. Muilla yli 50 henkilöä työllistävillä yrityksillä ilmoituskanava tulee olla käytössä 17.12.2023 mennessä.

EU:n vuonna 2019 asettama ilmoittajansuojeludirektiivi eli ns. whistleblower-direktiivi tuli panna kansallisesti täytäntöön 17.12.2021 mennessä. Vaikka kansallisen lain voimaantulo viivästyi tavoiteaikataulusta, organisaatioilla on ollut useampi vuosi aikaa valmistautua nyt voimaan astuneen lain vaatimuksiin. Mitä tänä aikana on tapahtunut? Onko kanavia otettu käyttöön? Millaiset organisaatiot ovat ottaneet ilmoituskanavia käyttöön? Kuinka paljon ilmoituksia kanaviin tulee?

KPMG:n hallinnoimiin asiakkaiden järjestelmiin on whistleblower-direktiivin voimaantultua (17.12.2021) tullut keskimäärin yksi ilmoitus 100 työntekijää kohden. Tämä ylittää Keskuskauppakamarin aiemmassa listayhtiöitä koskevassa tutkimuksessa havaitut määrät. Tutkimuksen tulosten mukaan kanaviin tuli 0,3 ilmoitusta 100 työntekijää kohden. Ilmoittajansuojan tarjoaminen näyttää lisäävän ilmoitusaktiviteettia olennaisesti, mikä kansainvälisten tutkimusten valossa oli odotettavissa. 1

Vaikka ilmoitusten käsittely lisää hallinnollisia kustannuksia, ilmoitukset tuottavat johdolle tärkeää tietoa organisaation toiminnasta. Mikäli ilmoituskanava ja prosessi on rakennettu normien edellyttämällä tavalla, johto saa etuoikeuden henkilöstön väärinkäytösepäilytietoon ja voi täyttää huolellisuusvelvoitteensa kustannustehokkaasti. 

Kokemuksia normin käytännön soveltamisesta kertyy koko ajan lisää ja olemme mukana kokoamassa tietopääomaa ilmoituskanavien käyttöönottoa koskevista kokemuksista ja haasteista. Yhteistyökumppanimme EQS Group AG, joka tarjoaa mm. ohjelmistoratkaisua väärinkäytösten käsittelyyn, kartoittaa parhaillaan eurooppalaisten organisaatioiden kokemuksia ja tietotarpeita ilmoituskanavien toiminnasta.

Anonyymiin kyselyyn voi vastata 21.4. mennessä tästä (vastaaminen vie noin neljä minuuttia).
 

Tulemme kommentoimaan tutkimuksen päätuloksia tulevissa ilmoittajansuojelulain käytännön soveltamista seuraavissa blogeissamme.


1 Council of Europe (2012) The protection of whistleblowers: a study on the feasibility of a legal instrument on the protection of employees who make disclosures in the public interest, prepared by Paul Stephenson and Michael Levi: https://rm.coe.int/1680700282

Transparency International, Global Corruption Barometer (2016): Global Corruption Barometer - Europe & Centra Asia… - Transparency.org