Arvonmääritysasiantuntijan työlle on tyypillistä, että vaikka työn sisältö vaihtelee jatkuvasti, ulospäin työ saattaa näyttää olevan vain erilaisten arvonmääritysmenetelmien soveltamista. Välillä saa diskontata kassavirtoja, seuraavana päivänä käyttää arvostuskertoimia, sitten taas diskontata jne.

Todellisuudessa työssä saa tehdä paljon muutakin.

Parin viime viikon aikan opiskelijat ovata tarjonneet mukavaa vaihtelua kiireiseen syksyyn. Olen saanut olla mukana vetämässä Svenska Handelshögskolanin (Hanken) laskentatoimen kurssia. Lisäksi olen haastatellut äskettäin valmistuneita tai pian valmistuvia opiskelijoita ryhmämme uudeksi analyytikoksi ja miettinyt, millaisia ominaisuuksia hyvällä arvonmääritysasiantuntijalla on. 

Arvonmäärityksessä punnitaan erilaisten muuttujien vaikutuksia

Osana Hankenin Financial Statements Analysis -kurssia vedimme case-kilpailun, jossa opiskelijat ratkoivat yrityskaupan eri vaiheissa eteen tulevia arvonmäärityksen kysymyksiä. Kurssilla oli maisterivaiheen opiskelijoita Helsingistä ja Vaasasta. Case-harjoitus oli rakennettu löyhästi muutaman vuoden takaisen todellisen yrityskaupan pohjalta. Tuossa kaupassa KPMG:llä oli ollut iso rooli myyjän neuvonantajana. Case-harjoituksessa suomalainen iso konserni oli myymässä yhtä tytäryhtiötään.

Opiskelijoiden piti ryhmissä ensin määrittää yrityksen arvo myyjän näkökulmasta ja sen jälkeen vaihtaa pääomasijoittajataustaisen ostajan rooliin ja arvioida erilaisten synergioiden vaikutusta arvoon. Kolmas tehtävä oli huomioida arvonmäärityksessä laajan due diligence  selvityksen löydökset. Due diligence -löydöksissä oli opetustarkoituksessa mukana tavallisesta poikkeavia havaintoja. Tarkoitus oli saada opiskelijat pohtimaan, miten arvonmäärityksessä voi ottaa huomioon esimerkiksi mahdollisen mainehaitan vaikutusta, jos yrityksellä on riski jäädä kiinni toiminnasta, jonka voisi tulkita verojen kiertämiseksi.

Opiskelijat ottivat harjoituksen tosissaan, ja eri ryhmät näkivät paljon vaivaa arvonmääritysten eteen. Opiskelijoiden työn seuraaminen ja jokaisen vaiheen jälkeen pidettävien esitysten seuraaminen oli mielenkiintoista ja hauskaa. 

Tehtävänantojen jälkeen opiskelijat esittivät fiksuja tarkentavia kysymyksiä ja itse tehtäviin luovia ratkaisuja. Kun vero- ja taloudellisen due diligencen osana selvisi, että konsernin sisäiset laskutukset olivat olleet selvästi markkinahintoja korkeammat, yksi ryhmä ei oikaissut ostettavan liiketoiminnan tulosta vaan arveli, että myyjäkonserni olisi valmis maksamaan korkeampia hintoja myös kaupan toteutumisen jälkeen.

Case-kilpailun voiton jakoi kaksi joukkuetta, joista kummastakin löytyi osaamista arvonmäärityksen perusteista ja kykyä soveltaa oppimaansa muuttuviin tilanteisiin. Voittaneisiin joukkueisiin kuuluivat muun muassa: Richard von Hertzen, Fredrik Lindfors, Nana Tanttu ja Jekaterina Turovska sekä toiseen joukkueeseen Megi Koço, Sari Forsman, Kirsti AllesNikolett Gyürki ja Rebekka Kolehmainen. Onnittelut vielä hienoista suorituksista case-kilpailussa!

Hyvä arvonmääritys on yhdistelmä tietoa, taitoa ja kokemusta

Uusien työntekijöiden rekrytoiminen on mukavaa, etenkin kun hyviä hakijoita on paljon. Olemme hakeneet loppusyksystä uutta analyytikkoa Corporate Finance -ryhmäämme ja olen ollut mukana haastattelemassa hakijoita. Etsimme henkilöä keskittymään erityisesti arvonmäärityksiin. Arvonmäärityksen asiantuntijan tehtäviin voi hakeutua monenlaisella taustalla, koska teemme arvonmäärityksiä niin erilaisiin tarkoituksiin.

Haastatteluiden jälkeen olen kärsinyt pahasta huijarisyndroomasta. En ole voinut välttyä ajatukselta, että jos nuorempi minäni olisi ollut tässä haussa mukana, niin minua ei olisi valittu edes ensimmäiselle haastattelukierrokselle. Arvonmäärityksen asiantuntijuuden tulevaisuus näyttääkin erittäin lupaavalta. 

Hyväksi arvonmäärittäjäksi kehitytään vain tekemällä paljon arvonmäärityksiä. Hyvä arvonmäärittäjä hallitsee erilaiset arvonmäärityksen teoriat ja mallit, mutta hänellä on myös luovempi puoli ja kokemuksen kautta kehittyvä näkemys mallinnuksen ulkopuolelle jäävistä yrityksen arvoon vaikuttavista tekijöitä. Hyvä arvonmääritys onkin yhdistelmä, tietoa, taitoa ja kokemusta. Odotan innolla pääseväni pohtimaan arvonmäärityksen moninaisia kysymyksiä uusien kollegojen kanssa.Blogin on kirjoittanut yritysrahoituksen ja arvonmäärityksen asiantuntija Esko Saura.