• Minna Tuominen-Thuesen, Partner |

Monimuotoisuus tulee meitä vastaan työn arjessa, rekrytointi-ilmoituksissa, päivän tapahtumien uutisoinneissa ja tapahtumissa. Ja joissakin tapauksissa joudumme tunnustamaan, että meillä on vielä aikamoinen matka kuljettavana, jotta monimuotoisuus, inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus toteutuisivat ympärillämme. Mutta miksi monimuotoisuus ja siihen liittyvät teemat ovat niin tärkeitä? Keskustelimme aiheesta suurten suomalaisten organisaatioiden kanssa. Tässä kolme keskeistä syytä.

1 Hyvinvointia ja turvallisuutta

Monimuotoisuuden, inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen arjessa heijastaa yhteisön arvoja. Johtamiskäyttäytyminen ja -puhe paljastavat välittömästi missä kurssissa monimuotoisuus ja siihen läheisesti liittyvät teemat ovat organisaatiossa. Aina monimuotoisuudesta ei haluta puhua, aihetta saatetaan vältellä virheiden tekemisen pelossa. Arvoista ja tavoiteltavasta kulttuurista onkin syytä keskustella perusteellisesti ja rehellisesti, ja rakentaa sen jälkeen tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden ympärille. Katteettomia lupauksia ei kannata antaa.

Monimuotoisuus ei yksinään lisää hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä organisaatiossa. Mutta monimuotoisuus yhdistettynä inklusiivisuuteen lisää. Hyvinvoivassa organisaatiossa vallitsee kulttuuri, jossa henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Yksi hyvä mittari hyvinvoinnille on työntekijän kokemus olla osa yhteisöä omana itsenään. Mutta monimuotoisuuden hyödyt eivät rajoitu hyvinvointiin ja psykologiseen turvallisuuteen.

2 Kilpailukykyä ja tulosta

Menestyvä organisaatio tarvitsee kriittistä ajattelua. Nykyinen maailmanmeno on niin nopeaa ja yllätyksellistä käänteissään, ettei totutulla ajattelulla ja vanhoilla toimintamalleilla enää pärjää. Monimuotoinen henkilöstö tuo työyhteisöihin uutta ajattelua ja uusia näkökulmia, verkostoja ja kulttuurista ymmärrystä. Miten muuten voi vastata yhä monipuolisemman ja laajemman asiakaskunnan tarpeisiin? Tarve monimuotoisuuteen korostuu muun muassa tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa. Myös hallitustyöskentelyssä kyky kriittiseen ajatteluun on enemmän kuin toivottavaa.

Monimuotoisuus ja siihen kiinteästi liittyvät teemat, inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus, vahvistavat toteutuessaan myös työnantajamielikuvaa. Monimuotoinen työyhteisö herättää osaajien kiinnostuksen ja lisää sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

3 Vastuullisuutta

Monimuotoisuuteen, inklusiivisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet yhdistetään organisaation vastuullisuuteen, erityisesti sen yhteiskunnalliseen rooliin, eettiseen toimintaan ja sosiaalisen vastuun toteutukseen. Myös sääntely sekä erilaiset kehittyvät vastuullisuuden raportointiviitekehykset ovat asettaneet uusia vaatimuksia organisaatioiden monimuotoisuustyölle. Monimuotoisuuden ja siihen liittyvien teemojen edistäminen on osa vastuullista johtamista ja tavoiteltavaa kestävyyttä.

Lue lisää monimuotoisuudesta, inklusiivisuudesta ja yhdenvertaisuudesta KPMG:n tekemästä selvityksestä täältä. Katsaus hyviin käytäntöihin inklusiivisuus-, monimuotoisuus-, ja yhdenvertaisuustyössä perustuu 22:n suuren suomalaisen organisaation haastatteluun keväällä 2022.