• Marika Kaitamaa, Senior Manager |
  • Joonatan Ketola, Asiantuntija |

Tämä kirjoitus on ensimmäinen osa kolmiosaista Verotuksessa ei ole ilmaisia lounaita -juttusarjaa.

Kilpailumuotoinen markkinointikampanja lisää yrityksesi näkyvyyttä kuin itsestään – mutta sisältää myös veroriskejä

Erilaiset kilpailut ovat erinomainen tapa lisätä markkinoinnin vaikuttavuutta. Maailmanympärysmatkan, loppuelämän ilmaisten pizzojen tai muun arvokkaan tai uniikin palkinnon tavoittelu saa mahdolliset asiakkaat tai sidosryhmät ottamaan osaa markkinointiin osallistumalla, seuraamalla ja jakamalla, levittäen markkinoijan näkyvyyttä vapaaehtoisesti. Kilpailumuotoisille markkinointikampanjoille on tyypillistä, että kilpailun voittaja ei määräydy sattuman perusteella, vaan osallistujalta edellytetään suoritetta kilpailuun osallistumiseksi, esimerkiksi kilpailuun liittyvän sisällön tuottamista sosiaaliseen mediaan tai muuta kilpailutapahtumaan osallistumista.

Hyvän markkinointi-idean huumassa ja digitaalisen markkinoinnin nopeassa tahdissa kilpailumarkkinointikampanjaa seuraavat verovelvoitteet saattavat jäädä kartoittamatta aiheuttaen tarpeettomia, vältettävissä olevia taloudellisia ja maineriskejä markkinoijalle. 

”Pitääkö tästäkin muka maksaa veroja?”

Mutta eihän ennakonpidätystä tarvitse tehdä, koska rahan sijaan annoimme vain tuotteen tai edun? Eihän tulorekisteriraportointia tarvitse tehdä, koska maksun vastaanottaja ei ole työntekijämme? Vai pitääkö?

Katsotaan, mitä lainsäädäntö sanoo asiasta:

—   Työsuoritusta tai vastaavaa suoritetta vastaan maksetut suoritukset (tässä tapauksessa voittajan palkinto), ovat saajalleen yleisesti ottaen tuloverolain 61 §:n mukaista veronalaista ansiotuloa riippumatta siitä, onko maksu suoritettu rahana vai esimerkiksi tavarana.

—   Ennakkoperintälain 25 §:n mukaan maksetuista käyttö- ja työkorvauksista, eli tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksetusta korvauksesta, on pidätettävä ennakonpidätys, mikäli saaja ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin (on kuitenkin huomattava, että tavarana maksetusta suorituksesta ei yleistesti ottaen voida periä ennakonpidätystä).

—   Tulorekisterilain 6 §:n mukaan ennakkoperintärekisteriin merkitsemättömälle vastaanottajalle (niin rahana kuin esimerkiksi tavaranakin) maksetuista veronalaisista suorituksista on annettava tulorekisteri-ilmoitukset.

Markkinointikilpailuun osallistuminen ja siitä saatu palkinto luovat mielenkiintoisia vero-oikeudellisia tulkintakysymyksiä. Kilpailun muoto ja tyyppi sekä annetun palkinnon laatu ja luonne voivat vaikuttaa syntyviin velvoitteisiin ja verovaikutuksiin. Palkinnon verotusarvon määrittäminen taas voi olla haastavaa erityisesti erikoisempien palkintojen kohdalla, esimerkiksi tilanteessa, jossa voittajalle annetaan oikeus käyttää markkinoijan tarjoamia palveluita maksutta.

Velvoitteiden hoito on vastuulliselle yritykselle arvo- ja mainekysymys

Kuten viime vuosikymmeninä on lisääntyvissä määrin huomattu, vero- ja muiden velvoitteiden laiminlyönti asettaa yritykselle paitsi taloudellisia riskejä, myös entistä suurempia maineriskejä. Velvollisuuksien selvittäminen ja täyttäminen nähdään yhä useammin osoituksena vastuullisesta ja luotettavasta yrityksestä.

Onnistuneen markkinointikampanjan ei tulisi kaatua velvoitteiden hoitamatta jättämisen takia realisoituneeseen maineriskiin. Yksikään markkinoija ei halua löytää itseään iltapäivälehtien sivuilta yllättävistä veroseuraamuksista katkeroituneen voittajan tilityksen kohteena. Ennakointi siis kannattaa.

Autamme verokysymyksissä

Me KPMG:n veroasiantuntijat voimme auttaa varmistamaan, että yrityksenne hoitaa markkinointikampanjasta syntyvät velvoitteet vastuullisesti ja tehokkaasti, ja siten suojella yritystänne yllättäviltä vero- ja maineriskeiltä.