• Lassi Ahopelto, Expert |

Verovelvollisten yritysten kannalta ihanteelisessa tilanteessa arvonlisäverotusta koskevat tulkinnat olisivat selkeitä ja vakiintuneita sekä arvonlisäveron vähennysoikeus olisi mahdollisimman laaja. Usein näin onkin, mutta arvonlisäverotuksessa on myös osa-alueita, joiden osalta vakiintuneet alv-käytännöt ovat muuttumassa – joskus myös verovelvollisten kannalta huonompaan suuntaan. Tämä on tilanne listautumiskulujen osalta. 

Arvonlisävero listautumisessa

Listautuminen on jokaiselle yritykselle suuri ponnistus, joka edellyttää ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä. Käytännössä jokainen listautuva yhtiö joutuukin hankkimaan merkittävässä määrin erilaisia laki-, tilintarkastus-, konsultointi-, rahoitus-, viestintä- ja muita asiantuntijapalveluita listautumisen läpiviemiseksi.

Listautumiskulujen määrä on suuri kuten myös niihin liittyvän arvonlisäveron määrä, joten listautuvilla yrityksillä on huomattava intressi saada listautumiskulujen arvonlisävero vähennetyksi.

Vakiintuneen verotuskäytännön nojalla tämä ei ole ollut ongelma verollista liiketoimintaa harjoittavien yritysten kohdalla. Markkinakäytännön mukaisesti listautumiskuluja onkin käsitelty arvonlisäverotuksessa vähennyskelpoisina kuluina viime aikoihin asti.

Onko vähennysoikeuden ala kaventumassa?

Oman työni kautta olen ollut havaitsevinani, että viimeaikaisessa verotuskäytännössä on lähdetty haastamaan vakiintunutta oikeustilaa rajoittamalla listautumiskulujen alv-vähennysoikeutta. Tavanomaisena toimintatapana on ollut kohdistaa listautuneeseen yritykseen verotarkastus, jonka lopputuloksena OmaVeroon on tipahtanut arvonlisäveron jälkiverotusesitys.

Listautumiskulujen alv-vähennysoikeutta on lähdetty rajoittamaan varsinkin niissä tilanteissa, joissa listautumisen yhteydessä listautuvan yrityksen omistajat ovat myyneet merkittävästi osakkeitaan pörssissä. Erityisesti huomiota on kiinnitetty listautuviin yhtiöhin, joiden taustalla on vaikuttanut pääomasijoittaja.

Yrityksille tilanne on haastava. Ensinnäkin sen vuoksi, että listautumiskulujen alv-vähennysoikeuden rajoittaminen tarkoittaa käytännössä todellisten listautumiskulujen kasvua, eli listautumisen hintalapun nousua. Euromäärät ovat huomattavia ja tyypillisesti listautumiskuluihin sisältyvän arvonlisäveron määrä liikkuu sadoissa tuhansissa euroissa, suurimmissa listauksissa miljoonissa.

Toisekseen haasteita aiheuttaa se, että yritykset ovat pyrkineet toimimaan vallitsevan verotuskäytännön mukaisesti, mutta käytäntö on selvästi muuttunut. Verohallinnon verotuskäytäntöä haastava kannanmuutos ei ole kuitenkaan luettavissa mistään virallisesta julkaisusta. Kun vallitsevaa verotuskäytäntöä pyritään muuttamaan verotarkastustoiminnan kautta, on kyse käytännössä aina jälkiverotustilanteesta, mikä aiheuttaa automaattisesti verovelvolliselle veronkorotuksia ja muita viivästysseurauksia.

Listautumismarkkina on viime vuosina ollut niin vireä, että riidan kohteista ei ole pulaa. Uskonkin, että listautumiskulujen arvonlisäveroriitoja tullaan näkemään vielä useita ennen kuin asiaan saadaan jonkinlainen ratkaisu uuden oikeuskäytännön myötä.

Miten KPMG voi auttaa?

On aina parempi, jos veroriita voidaan välttää ennalta. Olemalla listautumisprosessissa mukana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa voimme auttaa ennakoimaan sekä välttämään sudenkuoppia, jotka voivat lisätä arvonlisäveroriitojen todennäköisyyttä.

Olemme avustaneet useita asiakkaita arvonlisäveroriidoissa koskien listautumisia sekä muita yritysjärjestelyjä. Olemme myös avustaneet asiakastamme listautumiskustannusten arvonlisäveroasiassa, jossa saavutimme voitokkaan ratkaisun (ei lainvoimainen) hallinto-oikeudessa.