• Ari Kiuru, Asiantuntija |

Pääomamarkkinat keskellä kummallisia aikoja

Inflaatio kiihtyy, talouskasvu osoittaa hiipumisen merkkejä ja korot oirehtivat nousua. Keskuspankit joutuvat pohtimaan anteliaan rahapolitiikkansa kiristämisen ajoittamista. Kuulostaako tutulta? Ei hätää, jos vastaat että ”ei”. Elämme keskellä kummallisia aikoja ja vastaavaa ei ole koettu pitkään aikaan. Ukrainan sota yksinään on poikkeuksellista ja traagista, mutta sen seurauksena talousympäristö on myös aikaisempaa nurinkurisemmassa asennossa.

Julkisuudessa puhutaan paljon Suomen maariskistä. Joskin hiukan epäselväksi on jäänyt, mitä tällä tarkoitetaan eri yhteyksissä tai kuinka se konkreettisesti näkyy. Esimerkiksi Suomen ja Itävallan 10 v joukkovelkakirjalainojen tuotot ovat tätä kirjoitettaessa suhteellisen samalla tasolla, jolloin korkomarkkina ei näyttäisi hinnoittelevan lisääntynyttä maariskiä. Pörssin näkökulmasta suomalaisten pörssiyhtiöiden liikevaihdosta iso osa tulee jo ulkomailta, mikä jo itsessään pienentää Suomen maariskiä. Maariskitermin käyttö kuvastaneekin yleistä hermostuneisuutta Ukrainan sodasta aiheutuvan geopoliittisen riskin kasvun takia.

Pääomamarkkinoilla järjestelyt jatkuvat

Kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta pääomamarkkinoilla tullaan kuitenkin näkemään järjestelyjä, mutta niiden esiintymistiheys tulee vaihtelemaan. Osakemarkkinan turbulenssin jatkuessa listautumisten julkitulemiset vähenevät, mutta toisaalta yritykset teettävät edelleenkin aktiivisesti listautumisvalmiusselvityksiä. Nyt onkin aikaa valmistella yhtiötä listautumiskuntoon. Valmistautumisaktiviteetin suhteellisen korkea taso näkynee myöhemmin ”ketsuppipulloefektinä” osakemarkkinan jälleen elpyessä. On myös oletettavaa, että sijoittajat tulevat nostamaan listautuvien yhtiöiden sijoittamiskriteerejä, mikä korostaa huolellisen valmistautumisen ja optimaalisen ajankohdan määrittämisen merkitystä. Sijoittajien varovaisuus tulee myös pyyhkimään pois ylisuuret valuaatio-odotukset lyhyellä tähtäimellä.

Pankkien antolainaus on ollut aktiivista ja yritykset ovat saaneet pankkilainaa pääasiassa edullisilla ehdoilla. Osasyynä on varmasti ollut EKP:n TLTRO- rahoitus, jonka turvin pankit ovat lainanneet yrityksille rahaa suhteellisen edullisilla ehdoilla. Taloustilanteen kiristyessä on odotettavissa, että pankit kiristävät lainahanojaan, jolloin nähtäneen pitkään naftaliinissa olleita merkintäoikeusanteja sekä suunnattuja anteja. Tällöin voisi myös olettaa joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun lukumäärän nousevan suhteessa perinteiseen pankkirahoitukseen.

Julkisia ostotarjouksia on viime aikoina ollut vähän. Osakekurssien laskiessa onkin oletettavaa, että pääomasijoittajien mielenkiinto julkisia ostotarjouksia kohtaan lisääntyy ja näemme kasvua niiden lukumäärässä. Lisäksi täytyy kuitenkin myös ottaa huomioon mahdollisten kohdeyhtiöiden arvostustaso.

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys korostuu entisestään

Pankkien osalta on ollut havaittavissa selvää mielenkiintoa esimerkiksi suuriin tuulivoimahankkeisiin. Kansainväliset pankit ovat olleet  myöskin kiinnostuneita näiden rahoittamisessa Suomessa. Rahoituksen osalta  kestävä kehitys ja vastuullisuus tulevat olemaan aiempaa keskeisempiä teemoja. Energian hinnannousu ohjaa investointeja uusiutuvaan energiaan ja tätä kautta myös rahoitusta kohdistuu uusiutuvaan energiaan.

Kasvuyritysten oman pääomanehtoisen rahoituksen hankinta (cap raise) on edelleen aktiivista. Covid-19 alkuvaiheessa oli havaittavissa, että esimerkiksi vähemmistösijoittajat (VC) keskittyivät omien salkkuyhtiöiden rahoituksen turvaamiseen, eivätkä halunneet ottaa uusia sijoituskohteita tarkasteluun. Tällä hetkellä ei ole ollut havaittavissa vastaavaa, ja edelleenkin oman pääomanehtoista rahoitusta tuntuu olevan tarjolla, vaikkakin hakijoita on paljon. Joka tapauksessa mielenkiintoisille sijoituskohteille on aina kysyntää, ja vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys tulee korostumaan entisestään.

Suunnitteletko pääomamarkkinajärjestelyä?

Neuvomme yritystäsi kokonaisvaltaisesti pääomajärjestelyissä sekä tarjoamme yrityksesi tarpeisiin soveltuvan kokonaispalvelun yhdistämällä eri osaamisalueiden asiantuntemustamme. Toimimme yritykseksesi kumppanina erilaisissa pääomamarkkinoiden järjestelyissä kuten listautumisissa, joukkovelkakirjalainaohjelmissa, eri pääomanhankintajärjestelyissä, monimutkaisissa rahoitusjärjestelyissä, sulautumisissa, jakautumisissa sekä julkisissa ostotarjouksissa.