Muuttuvassa maailmassa tarvitaan rohkeutta toteuttaa vaikuttavia vastuullisuustekoja. Näitä tekoja tehdään jo sadoissa organisaatioissa ympäri Suomea. Ne ansaitsevat näkyvyyttä. Aidot ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät teot lisäävät organisaation osaamispääomaa ja edistävät vastuullisen liiketoiminnan sekä yrityskulttuurin kehittymistä.

Hyvin kuvatut, mitatut ja arvioidut vastuullisuusteot heijastuvat oman yrityksen lisäksi myös asiakkaisiin sekä toiminnan piirissä oleviin sidosryhmiin. Tekojen julkinen jakaminen lisää vuoropuhelua ja inspiroi myös muita toimimaan. Uskommekin, että yksittäisistä teoista kasvaa iso virta, mikä muuttaa kasvaessaan koko liiketoimintaympäristöä kaikilla toimijoilla.

Useimmissa yrityksissä tehdään jo vastuullisuustekoja liittyen ympäristöön, hyvään hallintotapaan tai sosiaaliseen vastuuseen. Tekoja ei ehkä ole kuitenkaan tunnistettu tai kuvattu, eikä niitä välttämättä seurata tai arvioida. Kuitenkin teot identifioimalla ja arvioimalla niiden vaikuttavuutta on mahdollista edistää positiivista kehittämisen kierrettä uuden liiketoiminnan luomiseksi ja entistä vastuullisemman kulttuurin aikaansaamiseksi.

Erityisesti sosiaalinen vastuu yritystoiminnassa luo uutta näkymää liiketoiminnan kehittämiseen. Vastuullisuuteen sitoutunut henkilöstö ja asiakkaatkin edistävät tasavertaista, monimuotoista ja inklusiivista kulttuuria, mikä toisaalta inspiroi ja toisaalta haastaa kaikkia toimijoita uuden edessä. Sosiaalinen vastuu vaatii meitä pysähtymään tilanteisiin ja haastamaan omat vanhat olettamuksemme. Vaikuttavuuden saavuttaminen vaatii uudenlaista ajattelua ja ymmärrystä. 

Vastuullisuustekojen tunnistaminen, kuvaaminen ja arviointi

Käytämme vastuullisuustekojen tunnistamisessa, kuvaamisessa ja arvioinnissa World Economic Forumin johdolla, yhteistyössä KPMG:n ja muiden Big4-yritysten kanssa, laadittua viitekehystä [1]. Viitekehyksessämme tarkastelunäkökulmana on erityisesti kestävä arvonluonti liiketoiminnassa ja sen yhteismitalliset raportoinnin mittarit. YK:n Agenda2030 -toimintaohjelmaan perustuvan viitekehyksen tarkasteluteemat ovat hyvä hallintotapa, ympäristö, ihmiset ja hyvinvointi. Raportoinnin viitekehyksen nerokkuus piilee vaikuttavuuden painottamisessa ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmassa.

KPMG Oy Ab ja vastuullisuustekojen yhteisöpalvelu The Planet Company tekevät yhteistyötä edistääkseen vastuullisia tekoja yhteiskunnassamme. Planet Company -yhteisöpalveluun on liittynyt jo 180 organisaatioita, ja lisää käyttäjiä tavoitellaan Suomessa ja globaalisti.

The Planet Companyn kumppanina KPMG:n asiantuntijat auttavat organisaatioita tunnistamaan, kuvaamaan ja arvioimaan omia vaikuttavia tekojaan. KPMG:n palvelumuotoilun, muutosjohtamisen ja kestävän kehityksen asiantuntijat tukevat lisäksi The Planet Companya palvelun jatkokehittämisessä.

[1] WEF_IBC_ESG_Metrics_Discussion_Paper.pdf (weforum.org)

Kirjoittaja Maarit Vuorela on vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija.