Miellätkö asiakkaan yrityksenä vai ihmisenä?

Human-to-human. Ostavien organisaatioiden taustalla ovat ihmiset, jotka tekevät lopulta ostopäätöksen. Päätöksentekoprosessiin vaikuttavat niin organisaatioiden tarpeet kuin myös ihmisten kokema palvelu ja siitä syntyvä luottamus asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä. Asiakaskokemuksen merkitys on vahvistunut viime vuosina. Kovin usein ei enää riitä pelkkä lopputulos, varsinkin jos puhutaan monimutkaisemmista tarpeista ja liiketoimintojen ytimen kehittämisestä sekä tarkastelusta.

Ostaisitko asiantuntijapalvelua ilman luottamusta palveluntarjoajaa kohtaan?

Usein eri yhteyksissä puhutaan jatkuvasta kehityksestä ja ketteristä menetelmistä. Nämä teemat sopivat hyvin myös puhuttaessa asiantuntijapalvelujen asiakaspalvelusta ja asiakaskokemuksesta. Asiakkaista on tulossa yhä vaativampia ja sama kehitys jatkunee tulevaisuudessakin, joten on tärkeää panostaa kilpailukykyisen asiakaskokemuksen rakentamiseen sekä yleisesti liiketoiminnan kehittämiseen. Asiakkaat odottavat entistä nopeampaa palvelua, uusia ideoita ja neuvoja. Asiantuntijoilla onkin näytön paikka lunastaessaan lupauksensa ja asiakkaiden luottamuksen. Asiakkaiden on voitava turvallisin mielin myös haastaa asiantuntijoiden mielipiteitä ja luottaa siihen, että asioita tarkastellaan riittävässä laajuudessa.

Paras asiantuntemuksemme käyttöösi

Me KPMG:llä haluamme, että asiakkaamme menestyvät ja tuemme asiakkaitamme koko yrityksen elinkaaren aikana. Suomessa palveluksessamme on yli 1500 asiantuntijaa, jotka pystyvät pureutumaan laaja-alaisesti organisaatioiden, niin yksityisten, julkisten kuin yhdistysten tarpeisiin. Täydentääksemme koko Suomen kattavaa toimisto- ja asiantuntijaverkostoamme olemme koonneet asiakkuuksienhallinnan ammattilaisista myyntiasiantuntijatiimin. Myyntiasiantuntijat palvelevat ympäri Suomea ja toimivat linkkinä asiakkaidemme tarpeiden tunnistamisessa sekä oikean avun löytymisessä. Liiketoiminnan tarpeiden ymmärtäminen ja helppo ja sujuva asiointi on meillä kaiken tekemisen ytimessä.

Toimimme Suomessa 21 paikkakunnalla lähellä asiakastamme. Lisäksi meillä on kaksi toimistoa Virossa.
Apu voi löytyä lähempää kuin olit ajatellutkaan!

Pääkohdat

  • Asiakkaista on tullut aiempaa harkitsevampia päätöksenteossaan.

  • Hyvä asiantuntijapalvelu on asiakkaan rinnalla ja taustalla olemista.

  • Luottamus on avain hyvään asiakaskokemukseen.