• Krister Määttä, Manager |

ERP käyttöön viidessä viikossa - mahdoton tehtävä?

Toiminnanohjaus- ja prosessimaailmassa räätälöintiä pidetään pakollisena pahana ja ajatus valmisratkaisusta ei edes käy mielessä. Maailman muuttuessa myös organisaatioiden on tärkeää muuttaa ajattelutapaansa ja suunnata katseensa räätälöinnin ulkopuolelle. 

Liiketoiminnan transformaation onnistunut läpivienti on kuitenkin haastavaa, koska muutoksella on vaikutus koko liiketoimintaan, niin hyvässä kuin pahassa.  

Tyypilliset hankinta- ja projektiriskit

Miksi jotkin transformaatiot sitten menevät pieleen? Mikä projektissa on jäänyt huomaamatta ja luisunut sivuraiteille?

Ensimmäinen harha-askel on lähteä hankkimaan toiminnanohjausjärjestelmää teknologia edellä. Kun teknologia toimii keihäänkärkenä, unohtuu matkasta helposti organisaation prosessi- ja transformaatiopuoli. Huolella suunniteltu pohja hankkeelle sisältää kokonaisnäkemyksen sekä teknologiasta että prosesseista. Monet organisaatiot lähtevät liikkeelle vahvalla räätälöinnillä jo heti alkutaipaleella, mikä ei välttämättä ole tarpeellista. 

Ennen kuin organisaatio hyppää tutkimaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, kannattaa varmistaa, että sillä on riittävä asiantuntemus hankinnasta ja prosesseista, eli toisin sanoen liiketoiminta-teknologia osaamisesta. Yksi tärkeä näkökulma on myös tietoturva- ja raportointitarpeet, jotka tulisi tunnistaa jo heti hankkeen alkumetreillä.   

Lopputuloksen ei pitäisi olla pelkkä tekninen harjoitus. Kun ratkaisu otetaan käyttöön, sen tulisi aidosti vastata liiketoiminnan tarpeisiin.  

Valmisratkaisu auttaa välttämään sudenkuopat

Valitettavan usein kuulee seuraavasta lähestymistavasta: ensin tehdään sisäinen prosessiharjoitus, sitten valitaan ERP-toimittaja. Kun nämä harjoitukset toteutetaan toisistaan erillisinä, jää paljon arvailun varaan. 

Kokonaistoimittajan hyöty tulee esille siinä, että prosessit ja teknologia käsitellään saumattomasti yhtenä kokonaisuutena. Mikäli organisaatio kaipaa lisätukea, voi kumppanin ottaa hyvin mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jotta varmistutaan hankkeen onnistumisesta. Globaalin alustan, kuten Microsoftin, valitseminen transformaatioon vähentää riskiä yhden toimittajan loukusta, kun kehitystyötä osaavat tehdä muutkin kuin yksi palveluntarjoaja. 

Microsoftin, kuten KPMG:n ja Innofactorinkin vahva suositus on minimoida ratkaisun räätälöinti ja käyttää valmisratkaisua. Onnistunut transformaatio ei tarkoita mahdollisimman kalliita projekteja, vaan hankkeeseen tulisi lähteä hyöty edellä ja varmistaa, että asiakas saa projektista irti mahdollisimman paljon.  

Suoraviivainen Microsoft Dynamics 365 Business Central -pilviversion käyttöönotto sekä toimittajan että asiakkaan resurssitarve on huomattavasti pienempi kuin perinteisissä ERP-hankkeissa. Tuotteistettu vakiokäyttöönotto keskittyy taloushallintaan, mutta sitä voidaan laajentaa myös myynnin ja palveluiden sekä toimitusketjun ja perustietojen hallintaan kuin myös asiakaskohtaisiin prosesseihin.

'KPMG:n ja Innofactorin ”Nopea talouden käyttöönotto” -valmisratkaisu pitää sisällään sekä lisenssit että käyttöönoton. Ratkaisua on helppo ylläpitää, kun automaattiset päivitykset huolehtivat järjestelmän ajantasaisuudesta.

Yhteistyön tavoite on varmistaa transformaatiohankkeesi onnistuminen. Yhteistyön ansiosta voimme tarjota asiakkaallemme kaikki ratkaisut ja palvelut liiketoiminnan transformaatioon strategiasta toteutukseen yhdeltä luukulta, jolloin koko hanke toteutetaan alusta loppuun yhtenevin odotuksin ja oletuksin. Näin löydetään pienimmän riskin ja vaivan tie onnistuneeseen liiketoiminnan muutokseen.

Pääkohdat

  • Huolella suunniteltu pohja hankkeelle sisältää kokonaisnäkemyksen teknologiasta sekä prosesseista

  • Tietoturva- ja raportointitarpeet tulee tunnistaa jo heti hankkeen alkumetreillä

  • Kumppani on hyvä ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jotta varmistutaan hankkeen onnistumisesta

Blogin kirjoittajina Krister Määttä, KPMG sekä Ilkka Ojansuu, Innofactor.

Tutustu KPMG:n ja Innofactorin tarjontaan