• Kaj Grüssner, Partner |
2 mins read

Olen toiminut verokonsulttina yli 13 vuotta. Urani aikana olen avustanut yksityishenkilöitä, perheyhtiöitä, yleishyödyllisiä yhteisöjä, kansainvälisiä konserneja ja sijoittajia hyvin erilaisissa verotukseen liittyvissä asioissa; osinko-optimointia, varallisuussuunnittelua, strukturointia, palautushakemuksia ja veroilmoituksia. Verokonsultin ammatti on hyvin mielenkiintoinen, koska jatkuvasti tulee vastaan uusia haasteita, mahdollisuuksia ja erilaisia asiakkaita. Muuttuva toiminta- ja työympäristö, lainsäädäntö sekä käytäntö myös pakottavat koko ajan pysymään ajan hermolla.

Veroetu on ansaittava

Viimeaikaiset keskustelut asiakkaiden ja kollegoiden kanssa on konkretisoinut mielessäni erään ajatuksen, jota en ole syystä tai toisesta aiemmin kyennyt pukemaan sanoiksi. Ehkä juuri siksi, että se on niin itsestään selvä asia. Oli niin tai näin, olen päättänyt antaa ajatukselleni nimeksi ”Grüssnerin laki”. Laki on hyvin yksinkertainen: jos haluat saavuttaa lain salliman verohyödyn, sinun on tehtävä jotain asian eteen. Selkeää, eikö totta? 

Olen kuitenkin huomannut, ettei se ihan niin selkeää kaikille olekaan. Kun me verokonsultit ehdotamme erilaisia järjestelyjä, joilla voidaan esimerkiksi kasvattaa perheyhtiön nettovarallisuutta tai vähentää yhtiön myynnistä aiheutuvia verokustannuksia, on se meille päivänselvää. Asiakkaalle ehdotus voi kuitenkin vaikuttaa melko monimutkaiselta ja olla vaikeaa ymmärtää. Ja nyt tullaankin takaisin Grüssnerin lakiin: mitä merkittävämpi verohyöty halutaan saavuttaa, sitä enemmän on yleensä tehtävä asian eteen. Uusi tai luova ratkaisu ei välttämättä ole monimutkaisempi, päinvastoin se voi olla jopa yksinkertaisempi ja helpompi kuin ”vanhat, tutut” ratkaisut. 

Grüssnerin lain hyväksyminen on aina asiakkaan päätös. Asiakkaalla on oikeus vaatia meiltä asiantuntijoilta innovatiivisia ratkaisuja, mutta tällöin asiakkaalla on myös oltava valmius toteuttaa ehdotetut toimenpiteet tai muussa tapauksessa hyväksyä, että lain sallima verohyöty jää saamatta.

Yhteistyön voima onnistumisen ytimessä

Onnistumisemme edellytyksenä on aina yhteistyö asiakkaan kanssa ja vahva keskinäinen luottamus. Asiakaan on voitava luottaa siihen, että verokonsultti hoitaa tehtävänsä ammattitaidolla ja kokemuksella. Verokonsultin on puolestaan luotettava siihen, että asiakas on sitoutunut toteuttamaan yhdessä laadittua suunnitelmaa. Luottamukseen perustuva yhteistyö on todella palkitsevaa, sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Tästä työ ei enää parane!

Pääkohdat

  • Jos haluat saavuttaa lain salliman verohyödyn, sinun on tehtävä jotain asian eteen.

  • Uusi tai luova ratkaisu voi olla helpompi toteuttaa kuin vanhat, tutut ratkaisut.

  • Onnistumisen edellytyksenä on aina vahva keskinäinen luottamus.