KPMG näitas suurtest audiitorfirmadest kiireimat kasvu

KPMG näitas suurtest audiitorfirmadest kiireimat kasvu

Möödunud nädalal avaldas audiitorkogu ülevaate audiitortegevuse müügitulu muutumisest 2017/18 finantsaastal nii turul tervikuna kui ka audiitorfirmade lõikes.

1000
KPMG audiitorteenuste turu ülevaade

30. juunil lõppenud aruandeaastal näitas suurtest audiitorfirmadest kiireimat audiitorteenuste mahu kasvu KPMG, kelle audiitorteenuste käive kasvas aastaga koguni 16 protsenti. KPMG hinnangul tuleneb see asjaolust, et ettevõte eraldus KPMG Kesk- ja Ida-Euroopa alaregioonist ning liitus KPMG Põhjamaade võrgustikuga.

KPMG auditi valdkonna juhi Indrek Alliksaare sõnul näitavad Audiitorkogu poolt avalikustatud andmed, et nelja suurima audiitorfirma audiitorteenuste käive kokku püsis sisuliselt eelmise aastaga võrreldes samal tasemel. „KPMG audiitorteenuste käive kasvas samas varasemasega võrreldes 16 protsenti, mis on audiitorteenuste turu stabiilset loomu silmas pidades üsna erakordne saavutus,“ ütles Alliksaar.

Alliksaare sõnul on KPMG eeliseks konkurentide ees asjaolu, et KPMG Eesti eraldus KPMG Kesk- ja Ida-Euroopa alaregioonist ning liitus KPMG Nordics (Põhjala) alaregiooniga. „Tänu sellele muudatusele oleme saanud tuua Eestisse põhjamaiselt ratsionaalse juhtimisfilosoofia ning pakkuda Eesti ettevõtjatele sobivamat teenusedisaini. Enamasti jäävad Kesk- ja Ida-Euroopas disainitud lahendused Eesti klientidele jaoks liiga kohmakateks ja aeglasteks. Ka Eesti ettevõttevõtete enda juhtimine sarnaneb pigem Põhjamaadele, mistõttu on KPMG-l täna oluliselt lihtsam klientidega ühist keelt leida ning pakkuda parimaid lahendusi ja praktikaid Soomest ja Rootsist,“ selgitas Alliksaar, kelle sõnul on kokkuvõttes nii KPMG klientide kui ka töötjate rahulolu hüppeliselt kasvanud.

KPMG kasv on seda märkimisväärsem, et Eesti audiitorteenuste turg tervikuna on näidanud väikest langust. Audiitorkontrolli läbinud ettevõtete arv kahanes aga koguni 13 protsendi võrra, 9954-lt 8634-le. „Turuolukord on tõepoolest huvitav – ühest küljest kogumaht on kahanemas, samas teenuste hinnad ning ettevõtete tulud on mõõdukalt kasvanud. Eesti kümnest suurimast audiitorfirmast pole siiski kitsalt audiitorteenuste segmendis suutnud oma käivet kasvatada keegi rohkem kui 5 protsenti – KPMG on end tõestanud partneritele avalikus- ja erasektoris ning suutnud värvata parimad erialaspetsialistid. Nüüd kui meie teenus on integreeritud Põhjamaadega ühildume täielikult Eesti era- ja avaliku sektori toimimispõhimõtetega,“ lisas Allliksaar.

© 2023 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust