Salasigaretid kärpisid Eesti maksutulu 31 miljoni euro võrra

Salasigaretid kärpisid Eesti maksutulu

EL-is, Šveitsis ja Norras tarbiti eelmisel aastal 53 miljardit salasigaretti, millest 88% moodustas kolmandatest riikidest pärit sala- või võltskaup.

1000

Lisainfo

Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

E-post
Cigarettes

Kokku jäi salasigarettide tõttu Euroopa riikidel saamata ligi 11,3 miljardit eurot maksutulu ning Eestis oli laekumata jäänud maksude maht 31 miljonit eurot.

KPMG LLP viis uuringu läbi British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco Internationali ja Philip Morris Internationali tellimusel. 

Tänu salakaubanduse vastasele võitlusele ning paranenud majandusoludele vähenes Euroopa salasigarettide turg 2015. aastal, kuid moodustas siiski kogutarbimisest 9,8 protsenti. Tubakaettevõtete sõnul on tarneahelate rangem kontroll, info jagamine ning ametnike tõkestav tegevus toonud kaasa EL-i siseste illegaalsete kanalite vähenemise 20 protsendi võrra. Salasigarettidest 88 protsenti on pärit EL-i mittekuuluvatest riikidest.

Kolmandatest riikidest toodud sigaretid, millelt olid EL-i riigi maksud maksmata (nn Illicit Whites) moodustasid kolmandiku illegaalsetest sigarettidest, millest omakorda 28 protsenti olid Valgevene markeeringuga. Valgevene ongi EL-i toodavate sigarettide peamine päritolumaa, aga näiteks 1,3 miljardit sigaretti jõudis Euroopasse Araabia Ühendemiraatides asuva Jebel Ali vabakaubandustsooni kaudu.

Salasigarettide osakaal Eestis vähenes

„Kuigi läinud aastal illegaalsete sigarettide tarbimine nii EL-is kui ka Eestis vähenes, moodustab must turg endiselt olulise osa kogutarbimisest ning see omakord vähendab maksulaekumisi. Eesti riigikassal jäi salasigarettide tõttu mullu saamata ligi 31 miljonit eurot maksutulu,“ ütles KPMG Baltics OÜ maksuvaldkonna juht Joel Zernask.

KPMG uuringu põhjal langes mullu Eestis salasigarettide osa kogutarbimises 4,1 protsendipunkti võrra 14,4 protsendile. Kokku tarbiti Eestis 2015. aastal 1,72 miljardit sigaretti, millest ligikaudu 0,25 miljardit moodustasid salasigaretid. Illegaalsete sigarettide seas domineerivad Eestisse teistest riikidest smugeldatud originaaltooted, mille osakaal mustal turul on üle 60 protsendi.

Eestisse, kus KPMG andmetel oli sigaretipaki kaalutud keskmine hind 3,07 eurot, toodi salasigarette peamiselt Venemaalt (kaalutud keskmine paki hind 0,83 eurot) ja Valgevenest (0,68). Piiriülese kaubandusega liikus Eestist omakord sigarette Soome, Prantsusmaale ja Norrasse. Eestisse reisilt kaasatoodud sigarettide osakaal oluliselt ei muutunud, kuna maanteed pidi riiki saabuval reisijal on esmakordsel ja teistkordsel saabumisel lubatud Eestisse tuua 40 sigaretti.

KPMG läbiviidud salasigarettide turu uuringuga saab tutvuda siin.

© 2023 KPMG Baltics OÜ, Eesti osaühing ja Šveitsi ühinguga KPMG International Cooperative (”KPMG International") lepinguliselt seotud sõltumatute ettevõtjate võrgustiku liige. Kõik õigused kaitstud.

Võta meiega ühendust