Nüüdsest saab tunduvalt suurem ring ettevõtteid läbi EAS/Kredexi küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetust taotleda. Toetuse eesmärk on edendada Eesti väikese-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate küberturvalisust. Toetus on mõeldud ettevõtjatele, kes soovivad tõsta küberturvalisuse alast teadlikkust ning juurutada lahendusi, mis aitavad end kaitsta võimalike küberrünnakute ja nendest tingitud kahjude eest.

  • Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud väikesed-​ ja keskmise suurusega ettevõtjad, kelle tegevusala kuulub järgmistesse EMTAK jagudesse: B (mäetööstus), C (töötlev tööstus), D (elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine), E (veevarustus, kanalisatsioon, jäätme-​ ja saastekäitlus), F (ehitus), G (hulgi-​ ja jaekaubandus, välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste remont), H (veondus ja laondus), I (majutus ja toitlustus), J (info ja side), M (kutse-​, teadus-​ ja tehnikaalane tegevus), N (haldus-​ ja abitegevused), Q (tervishoid ja sotsiaalhoolekanne).
  • Ettevõtja taotluse esitamisele eelneva kahe majandusaasta keskmine müügitulu vastavalt äriregistrile esitatud majandusaasta aruannetele on taotleja põhitegevusalal Eestis vähemalt 200 000 eurot.
  • Projekti tegevused peavad toimuma Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna riikides (Norra, Island, Liechtenstein). Taotleja ettevõtja üle kontrolli omav ettevõtja peab samuti olema registreeritud EL või EEA piirkonnas.

Toetuse abil saavad Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad välise nõustaja kaasabil selgitada välja oma IT süsteemide küberturvalisuse taseme ja teha vajalikke arendusi selle tõstmiseks, et kaitsta ennast küberrünnakute ja nendega kaasnevate (majandus)kahjude vastu. Toetust rakendatakse koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga.

  • Teekaardi koostmise taotlusvooru eelarve on 300 000 eurot. Toetus kuni 10 000 eurot projekti kohta.
  • Teekaardi arendustegevuse elluviimise taotlusvooru eelarve on 565 000 eurot. Toetus kuni 50 000 eurot projekti kohta.

Toetuse taotlemine on jooksev. Toetust kaasrahastatakse Digital Europe vahenditest.

Loe lähemalt toetuse taotlemise kohta: https://eas.ee/grants/kybertoetus/

 

Kuidas KPMG küberturvalisuse meeskond saab aidata?

KPMG küberturvalisuse ekspertide pikaajaline ja mitmekülgne kogemus on abiks küberohtude ennetamisel ja turvalisuse tõhustamisel.

KPMG Eesti küberturvalisuse  meeskond koosneb 30 oma ala eksperdist, kellel on pikaajaline küberturvalisuse valdkonnas töötamise taust ja laialdane rahvusvaheline nõustamiskogemus. Lisaks Eesti meeskonna kogemustepagasile, saame toetuda tihedas koostöös nii Soome, Hollandi, UK kui ka teiste riikide küberarenduskeskuste ning laiemalt kõigi 200 000 KPMG professionaali kogemustele, kokku 154 erinevast riigist.

Loe lähemalt: küberkaitse.ee

Oleme valmis toetama Teid eelkirjeldatud meetme abil oma ettevõtte küberturvalisuse tagamisel, infoturbe planeerimisel ja haldamisel, küberkaitse meetmete rakendamisel ning ärijätkuvuse tagamisel.