1. oktoobril 2021 said KPMG Soome ja Eesti võrgustikud juurde uued partnerid. Ajame juttu nõustamisvaldkonna uute partnerite Tarmo Toigeri ja Tomi Nevasojaga, kes räägivad lähemalt põnevatest projektidest oma töös ning oma valdkonna kuumimatest teemadest.

Tarmo Toiger on tehnoloogianõustamise valdkonna juht Eestis. Oma praeguses rollis keskendub ta digitaliseerimisele ja tehnilistele küberturvalisuse teenustele. Tarmo on olnud juhtimis- ja tehnoloogianõustamise valdkonna (mis hõlmab küberturbe valdkonda, IT auditit, digitaliseerimist ja analüütikat) eestvedajaks alates päris algusest kuni KPMG tõusuni selle valdkonna turuliidriks Eestis.

Tomi Nevasoja on Soomes digiplatvormide valdkonna juht. Tomi spetsialiseerub protsesside muutmise ja tehnoloogilise pöörde projektidele, mis tuginevad KPMG kontseptsioonile Powered Enterprise ning KPMG Soome võimekusele Microsofti ja ServiceNow tehnoloogiatel ning ettevõttearhitektuuril põhinevate digiplatvormide alal. Ta juhib ka meie tarkvara varahalduse nõustamise (mis hõlmab nt tarkvara litsentsimist) tegevusliini.

Millised projektid on olnud teie karjääri jooksul kõige huvitavad ja miks?

Tarmo: Põnevaid projekte on olnud omajagu, aga üks kõige huvitavamaid oli kindlasti hotelliklientide registreerimise digitaliseerimise projekt, mis sündis koostöös EASi ja Eesti hotellidega. Enamik inimesi on pidanud ennast hotelli sisse registreerides täitma pabervorme ja näeksid tõenäoliselt meeleldi, et see protsess oleks sujuvam, lihtsam ja digitaalsem. Ent hotellikülastajad pole ainsad, kes seda soovivad. On veel teisigi huvirühmi, nagu näiteks politsei- ja piirivalveamet, luureametid, statistikaamet ja muidugi ka algandmeid haldav ettevõte ehk hotell ise. Need erinevad huvirühmad ja nende arvukad soovid, mis olid kohati üksteisega vastuolus, tegid selle protsessi digitaliseerimise meie jaoks väga huvitavaks. Usun, et keerulise ja väljakutseid pakkuva projekti käigus õpib inimene alati kõige rohkem.

Tomi: Mind on alati paelunud probleemide lahendamine ja selliste lahenduste leidmine, mis aitavad kliendil saavutada parimaid äritulemusi. Ideaaljuhul pean ennast selleks, et projekt õnnestuks, kliendi tegevusvaldkonna ja ettevõttega üsna põhjalikult kurssi viima ja tegema klientidega tihedat koostööd. Üheks näiteks sellisest tööst oli projekt, kus ma esmalt aitasin kliendil tõhustada finants- ja tarneahelaprotsesse ning seejärel kliendisuhete protsesse ja lõpuks tegime koos kliendiga plaani, kuidas nende digiteenuseid kõige tulusamalt rakendada. Aastatega kujunes minust usaldusväärne nõuandja, kuna olin ettevõttega juba süvitsi tuttav. Muidugi aitasid mind ka minu suurepärased KPMG kolleegid teistest nõustamisvaldkondadest – me tegime head tiimitööd.

Mis valdkondade projektid teil praegu käsil on?

Tarmo: Meil on praegu suur nõudlus kahes valdkonnas, mis on mõlemad seotud küberteemaga – infoturbealane tehniline nõustamine ja uute digitaliseerimise teekaartide kavandamine. Kübervaldkonna teenused on juba mõnda aega olnud väga nõutud, kuna enamik meie kliente puutuvad kokku küberohtudega. Kuna küberkaitse investeeringuvajadust on lihtne alahinnata, aitame oma tiimiga leida klientidel õiget lähenemisviisi ja kaitsetaset, et nende organisatsioonid võiksid ennast turvaliselt tunda. Enamikul suurtel organisatsioonidel on praegu käsil ka digitaliseerimise teekaartide koostamine, kuna kõik uued investeeringud hõlmavad ka digitaalseid komponente. Lühidalt võiksime öelda, et organisatsooni digijälje parandamisest või muutmisest on kiiresti kujunemas ettevõtete igapäevategevuse väga tähtis osa.

Tomi: Praegu juhin KPMG Soome digiplatvormide üksust, mis keskendub äriprotsesside muutmisele ja tehnoloogilisele pöördele olukorras, kus kliendid soovivad minna ettevõttele kohandatud protsessidelt ja süsteemidelt üle juhtivatel tavadel põhinevatele standardprotsessidele ja pilvetehnoloogiatele. Sellega on seotud enamik praegu käsil olevaid projekte. Meie töö põhineb KPMG mudelil Powered Enterprise: alustame tegevuse sihtmudeli loomisega ning seejärel asume rakendama protsesse ja tehnoloogiaid, lähtudes sellest sihtmudelist. Meie lähenemisviis on tavapärasest protsessi- ja süsteemiarendusest väga erinev. Seepärast pühendame palju aega sellele, et selgitame klientidele ja tehnoloogiapartneritele, mille poolest KPMG Powered Enterprise erineb teistest mudelitest ja kuidas see neile kasu toob.

Mis on tehnoloogias praegu kuumad teemad?

Tarmo: On väga palju tehnoloogiaga seotud teemasid, mis klientidele praegu huvi pakuvad. Ent mõned asjad näivad tõesti olevat tähtsamad kui teised. Üks tõsisemaid probleeme on seotud nn pärandsüsteemidega – vana tehnoloogiaga, mis on paljudes suurtes ja isegi keskmise suurusega organisatsioonides endiselt kasutusel ja mida on keeruline välja vahetada. Selline vana tehnoloogia loob aja jooksul aina vähem väärtust ning mõjub ka kasutajatele demotiveerivalt. Arvestades praegust sõda talentide pärast, on see viimane asjaolu olulisem kui kunagi varem. Noorem põlvkond ei taha kasutada „mingit 1990ndate“ tehnoloogiat. Seega tuleb endalt küsida, kuidas saada hakkama mõnevõrra vananenud platvormidega ja seejuures saavutada siiski häid tulemusi ning tagada uute kasutajate rahulolu.

Tomi: Paljud organisatsioonid kaasajastavad või kavatsevad kaasajastada oma ERP-süsteeme. Pakkumine selles valdkonnas on pärast viimast ERP-buumi suuresti muutunud. Uued turuosalised on oma süsteemid juba algselt välja töötanud pilvekeskkonna jaoks ja konkureerivad traditsioonilisi ERP-lahendusi kasutavate ettevõtetega, kes on nüüd samuti välja arendanud pilveversioonid. Pilverakenduste puhul ei ole ERP-süsteemi funktsionaalsus enam süsteemi valikul kõige olulisem kriteerium. Väga tähtsaks on muutunud sellised kaalutlused nagu madala koodiga platvorm kohandatud rakenduste jaoks, tehisintellekt, automatiseerimisvõimekus ja andmehaldus. Pealegi tegutsevad paljud Soome organisatsioonid rahvusvahelises keskkonnas ja vajavad seetõttu, et ka nende ERP-partner suudaks neid toetada kõigis nende tegevusriikides. Kuna kogenud ERP-spetsialistide järele on suur nõudlus ja vajalike oskuste hulk suurem kui varem, peab ERP rakenduspartner edu saavutamiseks looma suhted teiste teenusepakkujatega, et luua igale kliendile parim ökosüsteem.