Suur rõõm jagada häid uudiseid, advokaadibüroo KPMG Law kuulub nüüd advokatuuri kõrge teenindusstandardiga büroode hulka.

Advokatuuri juhatuse 30. novembri 2021 istungil tunnustati advokaadibüroo KPMG Law kõrget teenindusstandardit ja anti üle advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus. 

Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus on advokatuuri poolt advokaadibüroodele omistatav tunnustus kõrgema teenindusstandardi ja selleks oluliste protsesside rakendamise eest advokaadibüroos. Tunnistuse väljaandmise käigus hinnatakse advokaadibüroo teeninduskvaliteedi taset, eeskätt läbi advokatuuriseaduses, kodukorras, eetikakoodeksis ja advokatuuri juhendites–kordades kehtestatud nõuete. Tunnistuse taotlemise ja väljaandmise käigus ei hinnata advokaatide poolt osutatava õigusabi sisu.

Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus näitab advokaadibüroo pühendumist ja võimekust järjepidevalt pakkuda teenuseid,

mis vastavad kliendi ootustele, parendavad üleüldist rahulolu ning tekitavad usaldust. See on selge märk ja tunnustus kõrgete teenindusstandardite järgimise eest.

Tunnistuse võttis vastu advokaadibüroo KPMG Law juhtivpartner vandeadvokaat Karin Kaup. Karini sõnul on tunnistus muuhulgas ka tunnusmärk nende praegustele ja tulevastele töötajatele ja seda eriti praegusel konkurentsitihedal ajal hea tööjõu pärast. Kõrgeimat tunnustust ajendas taotlema advokatuuri bürookontrollis antud hinnang juba niigi väga hea teenindusstandardi kohta ja soovitus, et miks mitte taotleda juba tunnistust.

Link uudisele siin.

KPMG
KPMG