Pythoni programmeerimise algkursus

KPMG

• 32 akadeemilist tundi

• 6.6.–9.6.2022

Koolituse maksumus 990 EUR + KM

• Koolitus toimub KPMG koolitusruumides Narva mnt 5, Tallinn (Foorumi keskus, 2 korrus)

• Kuni 6 osalejat

• Koolituse sihtrühm on täiskasvanud, kes soovivad õppida Pythoni programmeerimist

• Koolituse õppekeel on eesti keel, koolituse materjalid on ingliskeelsed

• Kursuse läbiviija on Raul Nugis, PCAP sertifitseeritud programmeerija (Pythoni Instituut), OpenEDG akadeemia instruktor

Koolitus toimub koostöös IT Koolitusega.

 

Kirjeldus

Pythoni programmeerimise algkursuse on loonud Pythoni Instituut ja on see teostatud OpenEDG Academy koolitusplatvormis. Algkursus sobib ka inimestele, kellel ei ole varasemaid Pythoni programmeerimise teadmisi ega ka programmeerimise algteadmisi.

Kursust korraldab KPMG Baltics OÜ, kes on OpenEGD Akadeemia koolituspartner.

Kursuse lõpus saavad osalejad KPMG allkirjastatud tõendi.

Täiendavalt on kursuse lõppedes võimalik sooritada PCEP (Certified Entry-Level Python Programmer) sertifitseerimiseksam. Sertifitseerimiseksam sooritatakse Pythoni Instituudi poolt sätestatud tingimustel ja korras (PCEP Certification (Entry-Level) | Python Institute). Sertifitseerimiseksami sooritamine ei ole vajalik kursuses osalemiseks ja ei ole hinna sees..

 

Programm

Esimene päev

Moodul 1: sissejuhatus programmeerimisse

Moodul 2: andmetüübid ja muutujad, sisendid-väljundid, baastehted

Moodul 3: Boole’i tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised ning bitwise tehted

Teine päev

Moodul 3: Boole’i tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised tehted

Moodul 4: funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus

Lisamoodul: Pythoni installeerimine, Jupyter Notebooki installeerimine, teekide import, operatsioonid tekstiga

Kolmas päev

Moodul 4: funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus

Neljas päev

Moodul 5: challenge ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt

 

Kursuse käigus on soovituslik kasutada oma sülearvutit. Palume võtta ühendust, kui koolituseks puudub sobiv arvuti. Andmekaeve projekti (valikuline) jaoks on soovitatav MS Windows 10 personaalarvuti koos piisavate kasutajaõigustega Pythoni ja vajalike moodulite installeerimiseks.

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

• on kindel oma võimetes ja soovib senist karjääri transformeerida, realiseerides end edukalt infotehnoloogia valdkonnas

• oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Pythonis kirjutatud arvutiprogramme

• lahendab edukalt lihtsamaid andmekaeve, analüütika, automatiseerimise, administreerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid

• on kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks

• tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist

KPMG Baltics OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

informative image