Pythoni programmeerimise algkursus

06-08. detsember & 10. detsember 2021

KPMG

Omanda 21. sajandi tehnoloogiad

Ülevaade

 • 24 akadeemilist tundi (st 3 päeva auditoorselt toimuvat koolitust), lisaks 4 harjutustundi ja 8 tundi iseseisvat õpet
 • 06-08.12.2021 & 10.12.2021
 • KPMG Eesti koolitusruumid (Narva mnt 5, Tallinn), Microsoft Teamsi kaugtöö keskkond (ainult harjutustundideks)
 • Kuni 6 osalejat
 • Pythoni programmeerimise oskuseid omandada soovivad täiskasvanud
 • Koolituse õppekeel on eesti keel, koolituse materjalid on ingliskeelsed
 • 990 EUR + KM

Kirjeldus

Pythoni programmeerimise algkursus on loodud Pythoni Instituudi poolt ja on teostatud OpenEDG Academy koolitusplatvormis. Algkursus sobib ilma Pythoni programmeerimise teadmisteta isikutele. Kursust korraldab KPMG Baltics OÜ, kes on OpenEGD Akadeemia koolituspartner.

Kursuse lõpus saavad osalejad KPMG allkirjastatud tõendi kursuse läbimise kohta.

Täiendavalt on kursuse lõppedes on võimalik sooritada PCEP (Certified Entry-Level Python Programmer) sertifitseerimiseksam. Sertifitseerimiseksam sooritatakse Pythoni Instituudi poolt sätestatud tingimustel ja korras (PCEP Certification (Entry-Level) | Python Institute). Sertifitseerimiseksami sooritamine ei ole vajalik kursuses osalemiseks ja ei ole hinna sees.

Kursuse käigus on osalejatel soovituslik kasutada oma sülearvutit piisavate kasutajaõigustega Pythoni installeerimiseks. Koolituseks sobiva arvuti puudumisel palume võtta ühendust.

Vajalikud eelteadmised: Ingliskeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks, ei ole vaja osata programmeerimist.

Koolituse toimumise kohaks on KPMG Baltics OÜ koolitusruumid Foorumi ärikeskuses Tallinnas (Narva mnt 5).

Juhised (ruumi number, korrus, parkimine jne) antakse pärast registreerumist.

Koroonaviirusega seotud piirangute korral toimub kursus veebis/hübriidõppe vormis või teistel kuupäevadel.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • on kindel oma võimetes ennast täiendada ning transformeerida senist karjääri realiseerides end edukalt infotehnoloogia valdkonnas
 • oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Püütonis kirjutatud arvutiprogramme
 • lahendab edukalt lihtsamaid andmekaeve, analüütika, automatiseerimise, administreerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid
 • on kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks
 • tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist.

Ajakava

Esimene päev

 • Moodul 1: Sissejuhatus programmeerimisse
 • Moodul 2: Andmetüübid ja muutujad, sisendid-väljundid, baastehted
 • Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised ning bitwise tehted

Teine päev

 • Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised ning bitwise tehted
 • Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus
 • Lisamoodul: Pythoni installeerimine, Jupyter Notebooki installeerimine, teekide import, operatsioonid tekstiga

Kolmas päev

 • Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus
 • Moodul 5: Challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt

Neljas päev

·         Harjutamine (Microsoft Teams kaugtöö keskkonnas)

Klassiväline õpe

 • Harjutamine iseõppe korras, õpitu kordamine, videotoega harjutuste lahendamine

* Snäkid, lõuna ja suupisted pakutakse kohapeal.

KPMG Baltics OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

informative image