Raamatupidamise aastaaruanne 2021

Kutsume raamatupidajaid, finantskontrollereid ja finantsjuhte osalema koolitusel, kus käsitleme aktuaalseid teemasid.

Kutsume raamatupidajaid, finantskontrollereid ja finantsjuhte osalema koolitusele.

Aasta 2021 toob finantsaruandlusesse palju uut ja huvitavat: uued nõuded mittefinantsinfo avalikustamisele ja auditeerimisele, muutused raamatupidamise standardites, jätkusuutlikkuse aruandluse kohustuslikkus.

KPMG tipp-asjatundjate poolt läbi viidav praktiline koolitus annab vajalikud uued teadmised lõppeva majandusaastaaruande koostamiseks ning kindlustab selle auditeerimise sujuvuse. Samuti saad teada muudest olulistest arengutest, mis sinu finantsaruandlust täna ja tulevikus mõjutavad.

Koolitus on nii Eesti Finantsaruandluse Standardi (EFS) kui ka Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standardite (IFRS) järgi aruande koostajatele.

  • Koolitus toimub otseülekandena veebis.
  • Koolituse ajal on võimalik küsimusi esitada.
  • Hind 119 eurot

------------------------------------------------------------------

Muudatused info avalikustamisele aastaaruandes ja mõju auditile

Jõustusid mõned seadusemuudatused, mis mõjutavad tegevusaruandes info avalikustamist ja selle auditeerimist. Börsiettevõtted peavad koostama Tasustamisaruande juhtkonna tasude kohta ning koostama majandusaastaaruande masinloetavas xhtml formaadis ja selle märgistama vastavalt ESEF taksonoomiale.

Jätkusuutlikkuse (ESG) aruandlus

Saad teada, kuidas ettevõtete jätkusuutlikkuse uued avalikustamisnõuded peatselt suuremat osa Eesti ettevõtteid mõjutama hakkavad. Euroopa Liidu rohelisest agendast tulenevad uued nõuded avalikustada infot majandustegevuse jätkusuutlikkuse kohta kehtivad esialgu, juba 2021. aastal, vaid enam kui 500 töötajaga avaliku huvi üksustele. Kuid juba mõne aasta pärast on oodata selle kohustuse laienemist esmalt kõigile suurettevõtetele ning seejärel ka keskmise ja väikese suurusega ettevõtetele. Lisaks mõjutavad pankade ja investeerimisfondide uued kestliku rahastuse (Sustainable Finance) regulatsioonid, sh aruandluskohustus ja EL taksonoomia rakendamine, paljusid ettevõtteid kaudselt juba 2021. aastal. Tutvustame lähemalt uusi nõudeid ning selgitame, miks ja kuidas võiksid ettevõtted uute regulatsioonide valguses ettevalmistusi hakata tegema.

Muudatused IFRS standardites

2021. aastal rakendusid mõned IFRS muudatused ning IFRS standardite tõlgenduskomitee (IFRIC) on avaldanud mitmeid uusi otsuseid, mis nii IFRS kui EFS raamatupidamispraktikat mõjutavad. Räägime ka mõnedest kavandatavatest IFRS muudatustest, mida on kasulik teada juba enne nende jõustumist. Kas teadsid, et IFRS aruannete koostamine võib tulevikus lihtsamaks ja paljudele ettevõtetele kättesaadavamaks muutuda?

Eesti Finantsaruandluse Standardites ei ole küll muudatusi toimunud, kuid IFRS arengud mõjutavad ka EFS kasutamist. Raamatupidamise Toimkond on hiljuti rõhutanud, et RTJ-dega reguleerimata arvestusteemasid tuleks võimalusel käsitleda IFRSi järgi. Millised need on arvestusvaldkonnad on, mille puhul peaksid EFS aruande koostajad pöörduma IFRSi poole?

----------------------------------------------------------

Koolituse teemade loetelu

1. Uued nõuded finantsaruandlusele ja selle auditeerimisele 2021. aastal:

• Tegevusaruannete audiitorkontroll

• Jätkusuutlikkuse kohta avalikustatav info

• Börsiettevõtete juhtkonna tasude avalikustamine ja selle audiitorkontroll

2. EL rohepööre ja kohustuslik jätkusuutlikkuse aruandlus – keda ja millal mõjutab? Mida avalikustama peab? Kuidas alustada? Miks peab iga ettevõte selle peale juba täna mõtlema?

3. IFRS muudatused, mis kehtivad 2021 ja 2022 majandusaastaaruannetele

4. Järgmistel perioodidel jõustuvad olulised IFRS muudatused

5. Hiljutised IFRICu poolt käsitletud olulised arvestusküsimused

6. EFS ja IFRS - milliseid IFRS arvestusvaldkondi peavad EFS aruannete koostajad tundma?

Vaata koolitust järele: https://videolevels.com/landing/bc/Ty2QLh1YRt/3AbJcOVpZaj

informative image