Elina Vahi

Energiasektori vanemnõustaja

KPMG Baltics OÜ

Elina eesmärk on nõustada KPMG kliente jätkusuutlikkuse teemadel ja aidata saavutada kliimaneutraalsus. Ta toetab kliente keskkonnamõjude kaardistamisel ning mõjude vähendamise strateegia ning tegevuskava koostamisel.

Elinal on pikk kogemus meteoroloogina energiakaubandusettevõttes Nordic Power Management OÜ, kus ta spetsialiseerus taastuvenergia elektrienergia tootmise ja tarbimise prognooside koostamisele. Kauplemiseks elektribörsil päev ette ja päevasiseselt Nord Pool, on ta modelleerinud tuuleparkide ja päikesejaamade tootmisvõimsuste jaoks vastavad prognoosimudelid. Lisaks taastuvenergia elektrimüümisele ja bilansihaldusele Baltikumis, aitas ta keskkonnajalajälge vähendada kaubeldes taastuvenergia päritolutunnistustega. Elina on nõustanud taastuvenergia jaamade omanikke päritolutunnistuste taotlemise protsessil ja esindanud kliente taastuvenergia toetuse taotlemisel.

Maailma keskkonnasõbralikumaks muutmise kõrvalt on Elina hobi-käsitöömeister, tehes ainulaadset paberikunsti quilling tehnikas ja jagades loodussõbralikku maailmavaadet oma lastele.

  • Magistrikraad geoökoloogias, Tallinna Ülikool

  • Rakenduskõrgharidus hüdrometeoroloogia ja loodushoiu eriala, Eesti Mereakadeemia